in

Bijdragen aan het Lost Tourism Fund: Gids voor de FRI-TUR 2024-oproep

Het FRI-TUR 2024 (Tourism Business Revolving Fund) is een hulppakket voor toerisme-, hotel- en agrotoeristische bedrijven om de accommodatie te verbeteren door middel van energie-efficiëntie, duurzaamheid en modernisering. Dit programma wordt beheerd door een mededeling van het ministerie van Toerisme en draagt bij aan de uitvoering van de projectlijn „Business Revolving Fund for Business Support and Development Investments”, zoals vastgelegd in het PNRR (National Recovery and Resilience Plan).

Het doel is om tegen 31 december 2025 minstens 300 toeristische bedrijven te ondersteunen.

Begunstigden

De begunstigden van Fri-tur 2024 zijn onder meer managers en eigenaren van:

 • Hotelbedrijven
 • Agrotoeristische bedrijven
 • Accommodatiefaciliteiten in de buitenlucht
 • Bedrijven in de sectoren toerisme, recreatie, beurzen en conferenties
 • Badinrichtingen
 • Thermische complexen
 • Toeristische havens
 • Attractieparken (waaronder water- en wildparken)
 • Bedrijven die al hebben geprofiteerd van de FRI-TUR 2023 Notice kunnen nieuwe aanvragen indienen voor verschillende investeringsprogramma’s.

  Vereisten voor bedrijven

  Om de voordelen van FRI-TUR 2024 te verkrijgen, moeten bedrijven:

  • Regelmatig worden opgenomen en geregistreerd in het handelsregister.
  • Wees niet in liquidatie of faillissement.
  • Zorg voor een stabiele organisatie op het nationale grondgebied.
  • Houd u aan de bouw-, stedenbouw-, arbeidsvoorschriften, ongevallenpreventie en milieubescherming.
  • Gebruik het gewone boekhoudsysteem of, in het geval van landbouw- of visserijsectoren, verbind u ertoe een afzonderlijk boekhoudsysteem in te voeren voor de te faciliteren activiteit.

  FRI-TUR 2024-concessies voor toeristische bedrijven

  Bijdrage aan een verloren fonds

  De niet-terugbetaalbare bijdrage wordt toegekend op basis van de in aanmerking komende limieten van de kosten die zijn gemaakt voor het investeringsprogramma en varieert afhankelijk van de grootte van de onderneming en de locatie van de investering:

  • Micro-ondernemingen: 30% (zone A), 25% (zone C), 15% (andere zones)
  • Kleine bedrijven: 23% (zone A), 20% (zone C), 15% (andere zones)
  • Middelgrote ondernemingen: 18% (zone A), 15% (zone C), 5% (andere zones)
  • Grote bedrijven: 10% (zone A), 5% (zone C)

  Zones A omvatten de regio’s Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabrië, Sicilië en Sardinië; Zone C omvat delen van de regio’s van Noord- en Midden-Italië.

  Gesubsidieerde financiering

  Naast de niet-terugbetaalbare bijdrage biedt FRI-TUR 2024 twee soorten gesubsidieerde financiering:

  1. Gesubsidieerde lening tegen een vaste rente van 0,50% met een looptijd van 48 tot 180 maanden, inclusief maximaal 36 maanden voorafschrijving.
 • Bankfinanciering tegen marktconforme rente, van hetzelfde bedrag en met dezelfde looptijd als de gesubsidieerde lening.
 • Deze leningen zijn alternatief, maar kunnen worden gecombineerd met de niet-terugbetaalbare bijdrage, op voorwaarde dat het totaal niet meer bedraagt dan 100% van de in aanmerking komende kosten.

  Wat financiert FRI-TUR 2024

  FRI-TUR 2024 financiert investeringsprogramma’s voor uitgaven tussen 500 duizend en 10 miljoen euro, voor interventies zoals:

  • Verhoging van de energie-efficiëntie
  • Aardbevingsbestendige herkwalificatie
  • Eliminatie van architecturale barrières
  • Buitengewoon onderhoud, restauratie en conservatieve rehabilitatie
  • Bouw van thermale baden
  • Digitalisering
  • Aankoop en vernieuwing van meubilair

  Deze interventies moeten beginnen na de indiening van de stimuleringsaanvraag en moeten voldoen aan de nationale en Europese milieuwetgeving.

  In aanmerking komende uitgaven

  In aanmerking komende uitgaven omvatten kosten die rechtstreeks door de begunstigde worden gemaakt voor de aankoop van goederen en diensten, die:

  • Wordt betaald via een speciale bankrekening.
  • Houd verband met amortiseerbare investeringen die zijn verworven in onroerend goed en die minstens 3 jaar voor KMO’s en 5 jaar voor grote bedrijven zijn verantwoord.
  • Tegen marktvoorwaarden worden gekocht door bedrijven of professionals die in de 24 maanden voorafgaand aan de aanvraag niet in een staat van controle, verbinding of associatie verkeren met betrekking tot de begunstigde.

  Hoe een aanvraag in te dienen

  Aanvragen voor de toekenning van niet-terugbetaalbare bijdragen worden uitsluitend via een online loket ingediend van 1 juli 2024 (12:00) tot 31 juli 2024 (12:00) op de Invitalia-website. U moet zich registreren met SPID-inloggegevens of elektronische identiteitskaart (
  CIE).

  Vanaf 30 mei 2024 (12.00 uur) zijn de formulieren beschikbaar die nodig zijn voor het indienen van aanvragen.

  Het onderzoek van de aanvragen wordt uitgevoerd in chronologische volgorde van indiening en, in geval van een positief resultaat, zal Invitalia de toekenning van de erkende voordelen aankondigen.

  Entiteit voor financiële schenking en beheer

  De FRI-TUR 2024-oproep voorziet in een toewijzing van 780 miljoen euro voor de periode 2022 – 2025, waarvan 180 miljoen bestemd is voor bijdragen en 600 miljoen voor financiering. Het management is toevertrouwd aan het bedrijf Invitalia
  .

  Geef een antwoord

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  1709731797590

  De beste meme-munten van 2024 | Complete gids

  gmgibjuxaaaq5mm scaled

  Wat is Fantasy Top? Het Ethereum-spel dat van Crypto Twitter een fantastische sport maakt