in

Burgerlijke invaliditeit 2024: nieuws, vereisten, bedrag, welke wijzigingen

Sinds 2024 heeft het proces van erkenning van burgerlijke handicaps belangrijke veranderingen ondergaan. De regering heeft een nieuw functioneel beoordelingssysteem geïntroduceerd voor het schatten van de mate van invaliditeit, gebaseerd op de internationale classificatie. Daarnaast heeft het invaliditeitsbesluit 2024 belangrijke wijzigingen aangebracht in het proces van erkenning van burgerlijke handicaps.

In deze gids bekijken we hoe de beoordeling van burgerlijke invaliditeit verandert en wat er nieuw is voor degenen die zich aanmelden in 2024
.

Hoe verandert de burgerlijke invaliditeit in 2024

Met de inwerkingtreding van wet nr. 227 van 22 december 2021, bekend als de „Kaderwet voor invaliditeit”, en de goedkeuring van het invaliditeitsbesluit 2024 is het proces van erkenning van burgerlijke handicaps aanzienlijk hervormd. Het decreet, goedgekeurd op 15 april 2024 door de ministerraad, introduceert een nieuw evaluatiesysteem dat niet alleen rekening houdt met medische aspecten, maar ook met de sociale en ecologische context waarin de persoon leeft.

Belangrijkste nieuws

De belangrijkste wijzigingen die door het Arbeidsongeschiktheidsbesluit 2024 zijn ingevoerd, zijn:

 1. Nieuwe definitie van de aandoening van invaliditeit: Naast medische aspecten zal ook de sociale en ecologische context worden geëvalueerd.
 2. Multidimensionale beoordeling: Deze nieuwe beoordeling houdt rekening met verschillende factoren, zoals de omgeving, individuele vaardigheden en specifieke behoeften, en wordt gebruikt voor de uitwerking van een persoonlijk en participatief individueel levensproject.
 3. Controlekamer: Oprichting van een orgaan om essentiële prestatieniveaus voor mensen met een handicap te bepalen.
 4. Uniformiteit van prestaties: De prestaties zullen op nationaal niveau uniform zijn, waarbij verschillen tussen regio’s worden vermeden.
 5. Toezicht en periodieke evaluatie: Er zullen periodieke evaluaties worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de prestaties en aanpassingen voldoende blijven.
 6. Verbetering van de procedures voor werkvergunningen Wet 104: Procedures voor het verlenen van vergunningen aan familieleden die voor mensen met een handicap zorgen, zullen worden vereenvoudigd.

Vanaf 17 juni 2024 is er ook een nieuwe gepersonaliseerde en interactieve videogidsservice beschikbaar voor volwassenen met een auditieve of visuele beperking.

Vereisten voor burgerlijke invaliditeit in 2024

Volgens de nieuwe INPS-richtlijnen is het noodzakelijk om als „verminkte en gehandicapte burgers” te worden beschouwd een handicap te hebben die leidt tot een permanente vermindering van de arbeidscapaciteit of moeilijkheden bij het uitvoeren van activiteiten die bij hun leeftijd passen. Vanaf 2024 zal de definitie van handicap zich richten op de integriteit van lichaamsfuncties en het vermogen tot maatschappelijke participatie
.

Omvang van de burgerlijke invaliditeit in 2024

De maandelijkse arbeidsongeschiktheidsuitkering varieert afhankelijk van de vermindering van de arbeidscapaciteit en de inkomensgrenzen die door het INPS zijn vastgesteld. Voor 2024 zijn de inkomensgrenzen vastgesteld op 6.947,33 euro per jaar voor mensen met een gedeeltelijke vermindering van de arbeidscapaciteit (van 74% naar 99%). De maandelijkse bedragen van de cheque zijn
:

 • Gehandicapten, gedeeltelijk blind en doof: 333,33 euro (stijging ten opzichte van 316,25 euro in 2023).
 • Absoluut blinde mensen die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen: 360,48 euro (stijging ten opzichte van 342,01 euro in 2023).
 • Inkomensgrenzen voor burgerlijke invaliditeit 2024

  De inkomensgrenzen voor 2024 zijn:

  • Totaal aantal gehandicapten, blinde burgers en doven en stommen: 19.461,12 euro (stijging ten opzichte van 17.920,00 euro in 2023).
 • Gedeeltelijk gehandicapten en minderjarigen: 5.725,46 euro (stijging ten opzichte van 5.391,88 euro in 2023).
 • Duur van de burgerlijke invaliditeitsuitkering

  De maandelijkse vergoeding wordt betaald voor 13 maandelijkse betalingen, te beginnen vanaf de maand na de indiening van de aanvraag of vanaf de datum die is aangegeven door de bevoegde gezondheidscommissies.

  Afschaffing van invaliditeitstabellen vanaf 2025

  Vanaf 2025 worden de procentuele tabellen voor de evaluatie van invaliditeit afgeschaft. Het nieuwe systeem zal gebruik maken van de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) en de International Classification of Diseases (ICD), waarbij andere internationaal erkende beoordelingssystemen worden geïntegreerd
  .

  2024 is een jaar van belangrijke veranderingen in de erkenning van burgerlijke handicaps, met een meer inclusieve aanpak en een beoordeling waarbij rekening wordt gehouden met sociale en milieuaspecten, evenals met medische aspecten. Deze innovaties hebben tot doel te zorgen voor meer gelijkheid en uniformiteit in prestaties en tegelijkertijd de dienstverlening aan mensen met een handicap te verbeteren. Blijf de blog volgen voor meer updates en nuttige informatie over de voordelen en diensten die beschikbaar zijn voor mensen met een handicap
  .

  Geef een antwoord

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  click day del bando isi inail 2024

  Volledige gids voor de klikdag van de ISI INAIL 2024-oproep

  nuovo portale disabilita

  Nieuw portaal voor gehandicapten: wat het is, hoe het werkt, nieuws