in

DDL Differentiated Autonomy is wet: wat levert het op in 5 punten

Op 19 juni 2024 werd de wet inzake gedifferentieerde autonomie goedgekeurd en gepubliceerd in de Staatscourant. Deze wet luidt een proces van overeenstemming in tussen de staat en de gewesten, dat voorziet in een wetgevingsbesluit voor de overdracht van functies en middelen.

Overeenkomsten kunnen tot 10 jaar duren en kunnen door de staat worden verlengd of ingetrokken met een opzegtermijn van ten minste 12 maanden.

Procedure voor de overeenkomst tussen staten en regio’s

Het proces om tot een akkoord te komen tussen de staat en de regio duurt minimaal 5 maanden. Dit omvat de 60 dagen die het Parlement krijgt om de verzoeken te beoordelen. Het Gewest moet de lokale autoriteiten raadplegen en de procedures respecteren die zijn vastgelegd in het kader van haar wettelijke autonomie om te beraadslagen over het verzoek om aanvullende vormen van autonomie te verkrijgen
.

Proces voor het verkrijgen van autonomie:

  1. Basisregeling tussen staat en regio.
  2. Amendementen van de verenigde conferentie en parlementaire commissies.
  3. Goedkeuring door de regionale raad.
  4. Wetsvoorstel van de ministerraad dat het parlement moet onderzoeken en waarover moet worden gestemd.

De bescherming van LEP

De tekst verduidelijkt dat de toewijzing van functies die verband houden met aanvullende vormen van autonomie, met betrekking tot burgerrechten en sociale rechten, afhankelijk is van de bepaling van essentiële prestatieniveaus (LEP).

LEP’s zijn de minimale servicenormen die in alle regio’s moeten worden gegarandeerd
.

Veranderingen in de verdeling van regionale middelen

De middelen die nodig zijn om de gewesten in staat te stellen aanvullende vormen van autonomie uit te oefenen, zullen worden vastgesteld door een gezamenlijke staatsregiocommissie. De Commissie zal, naast de corresponderende regionale vertegenwoordigers, vertegenwoordigers van de minister van Regionale Zaken en Autonomie, de minister van Economie en Financiën en vertegenwoordigers van de bevoegde administraties omvatten
.

Voordelen voor regio’s met een speciaal statuut

Dankzij artikel 10 van de DDL kunnen zelfs regio’s met een speciaal statuut de voordelen van gedifferentieerde autonomie aanvragen, in overeenstemming met de bepalingen van hun statuten. De uitoefening van de vervangingsbevoegdheid van de regering blijft bevestigd, overeenkomstig artikel 120, tweede lid, van de Grondwet
.

Effecten op school, belastingen en werk

Met de wet inzake gedifferentieerde autonomie zal elke regio onafhankelijk kunnen beslissen over zaken als onderwijs, belastingen en verschillende aspecten van de arbeidswereld. Dit betekent dat een regio haar volledige belastinginkomsten zou kunnen behouden of andere regels zou kunnen opstellen voor toegang tot de ranglijsten van ATA-leraren en -personeel. Het risico bestaat echter dat de armste regio’s, zoals die in het Zuiden, achterop raken, waardoor het beginsel van economische solidariteit in gevaar komt
.

Laatste gedachten

Elke overeenkomst tussen de regio en de staat moet zorgvuldig worden geëvalueerd om inzicht te krijgen in de gevolgen op het gebied van gezondheid, werk, milieu en toegang tot diensten. Dit is een van de meest delicate aspecten van de regelgevingsprocedure
.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

premierato

Wat is het premierschap en wat verandert er in Italië met de grondwetshervorming

retik finance retik

Prijsvoorspellingen van Retik Finance (RETIK): diepgaande analyse