in

Een woning onderverhuren: volledige gids en facsimile van het contract

Het
onderverhuren van een woning is een gangbare praktijk, vooral in universiteitssteden of grote stedelijke centra waar de huurkosten hoog kunnen zijn. Dit artikel bevat gedetailleerde richtlijnen voor het onderverhuren van een woning, de soorten onderverhuur, de benodigde documenten, de kosten die ermee gemoeid zijn, en bevat een facsimilemodel van een
onderhuurovereenkomst.

Definitie van onderhuur

Onderverhuur is een overeenkomst waarbij de huurder (die het onroerend goed van de eigenaar huurt) het gebruik van het hele of een deel van het onroerend goed toekent aan een andere persoon, een onderaannemer genaamd, in ruil voor een onderverhuurvergoeding. In dit scenario wordt de conducteur een onderhuurder, terwijl de persoon die het gebouw bewoont een ondergeleider wordt. Het is essentieel om te controleren of de hoofdhuurovereenkomst onderverhuur mogelijk maakt en of de lokale wetgeving wordt nageleefd
.

Is onderverhuren legaal?

De praktijk van onderverhuur is legaal, zolang dit niet uitdrukkelijk verboden is op grond van de oorspronkelijke huurovereenkomst. Artikel 1594 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat onderverhuur in het algemeen is toegestaan, tenzij dit verboden is op grond van de hoofdhuurovereenkomst
.

Soorten onderverhuur

Er zijn twee hoofdtypen onderhuur: gedeeltelijk en volledig.

Gedeeltelijke onderverhuur: De huurder onderverhuurt slechts een deel van de woning, zoals een kamer, en houdt de rest voor zichzelf.

Een huurder die bijvoorbeeld een appartement met meerdere kamers huurt, kan besluiten een kamer onder te verhuren terwijl hij in andere delen van het gebouw blijft wonen
.

Totale onderhuur: De huurder onderverhuurt het hele pand, waarbij het gebruik en de bewoning volledig worden overgedragen aan de ondergeleider. Dit is gebruikelijk wanneer de huurder tijdelijk moet verhuizen vanwege werk of om andere redenen
.

Vereiste documenten en procedure

Voor de onderhuur is het essentieel om de nodige documenten te verzamelen en een welomschreven procedure te volgen:

 1. Mededeling aan de verhuurder: De huurder moet de eigenaar per aangetekende brief op de hoogte brengen van het voornemen om onder te verhuren.
 2. Opstellen van de onderhuurovereenkomst: Dit document moet het volgende bevatten:
  • Gegevens van sublocators en subgeleiders
  • Duur van de onderhuur
  • Bedrag van de maandelijkse vergoeding en betalingsdatum
  • Verplichtingen en aansprakelijkheden van verhuurder, onderhuurder en ondergeleider
  • Uitbetalingsvoorwaarden en -tijden
  • Ondertekende overeenkomst van de eigenaar van het onroerend goed
 3. Contractregistratie: Het contract moet binnen 30 dagen na ondertekening worden geregistreerd bij de belastingdienst, met behulp van het RLI-model en een bewijs van betaling via het F24 Elide-model. Voor niet-EU-burgers is het noodzakelijk om binnen 48 uur na binnenkomst van de ondergeleider de gastvrijheidsverklaring in te vullen

.

Kosten van onderhuur van contracten

De belangrijkste kosten in verband met onderverhuur zijn de registratiebelasting, die 2% van de overeengekomen onderverhuurvergoeding bedraagt. Er kunnen extra kosten zijn voor juridisch advies en contractaanpassingen. Inkomsten uit onderverhuur moeten in het belastingaangiftemodel 730 worden aangegeven als ‘Different Inkomen’, met vermelding van code 10 in
regel D4.

Facsimile van de onderhuurovereenkomst

Hieronder ziet u een voorbeeld van een onderhuurovereenkomst die als sjabloon kan worden gebruikt:

ONDERHUUROVEREENKOMST VOOR ONROEREND GOED

Plaats: ______________________
Datum: ____/____/______

De heer/mevrouw _____________________________ geboren te __________________________ op ____/____/____
woonachtig te _____________________________ Prov. (____) Street/P.zza/Largo _____________________________ Nr. ____ C.F
. _____________________________, hierna dirigent genoemd,

En

De heer/mevrouw _____________________________ geboren te __________________________ op ____/____/____
woonachtig te _____________________ Prov. (____) via/P.zza/Largo _____________________________ Nr. ____ C.F
. _____________________________, hierna subgeleider genoemd,

VOORWAARDE:
— Dat de huurder het stadspand gelegen in _____________________________ Prov. (____) verhuurt VIA A/P.ZZA/LARGO _____________________________ Nr. ____, eigendom van de heer en mevrouw _____________________________ op grond van een contract van ____/____/____ geregistreerd bij de burgerlijke stand van _____________________________ Registratienummer _____________________________,
— Met deze wet, in overeenstemming met art. 2 van wet 392/78
,

ONDERVERHUREN
het genoemde gebouw naar de ondergeleider, onder de volgende voorwaarden:

1. Duur van de onderhuur: van ____/____/____ tot ____/____/____
2. Maandelijkse vergoeding: euro _______________, __________ te betalen per ____ dag van elke maand.
3. Annulering: zes maanden voor de deadline.
4. Bijkomende kosten: deze worden gedragen door de onderverhuurder.
5. Intrekking: de ondergeleider kan het contract op elk moment om ernstige redenen met een opzegtermijn van ten minste zes maanden opzeggen
.

Deze wet is ook ondertekend door de eigenaar van het onroerend goed, de heer/mevrouw _____________________________ voor toestemming voor de onderhuur.

Plaats: ______________________
Datum: ____/____/______

Handtekening van de verhuurder: _____________________________
Handtekening van de ondergeleider: _____________________________
Handtekening van de dirigent:
_____________________________
Het
onderverhuren van een woning kan een voordelige oplossing zijn voor zowel de geleider als de ondergeleider, waardoor de ruimte kan worden geoptimaliseerd en de kosten kunnen worden verlaagd. Het is cruciaal om de lokale wetten en de bepalingen van het hoofdcontract te volgen om ervoor te zorgen dat alles legaal en transparant gebeurt. Het gebruik van een goed gestructureerd onderhuurcontract dat naar behoren is geregistreerd bij de bevoegde autoriteiten is essentieel om toekomstige geschillen te voorkomen
.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nyan heroes

Wat is Nyan Heroes? Het Solana Shooter-spel en het NYAN-token uitgelegd

visura ipotecaria

Het hypotheekcertificaat: een belangrijk element in het aankoopproces van onroerend goed