in

EU, nieuwe regels voor mobiele telefonie

De Europese instellingen werken aan de actualisering van de GSM-richtlijn: de nieuwe regels, die in oktober in werking zullen treden, zullen het gebruik van een deel van het radiospectrum voor mobiele diensten van de nieuwe generatie mogelijk maken.
Het voorstel van de Commissie voorziet in de modernisering van de communautaire wetgeving, de zogenaamde GSM-richtlijn, betreffende het gebruik van radiospectrum dat vereist is voor mobiele diensten: de GSM-richtlijn van 1987 reserveert het gebruik van een deel van de 900 MHz-frequentieband voor toegang tot technologieën die bekend staan als GSM (Global System for Mobile). zoals mobiele telefoons.
De actualisering van de richtlijn zal het mogelijk maken de 900 MHz-frequentieband te gebruiken om naast de traditionele GSM-diensten ook snellere pan-Europese diensten zoals mobiel internet aan te bieden, en deze nieuwe flexibiliteit zal de concurrentie op de Europese telecommunicatiemarkt versterken en bijdragen tot een bredere en snellere uitrol van draadloze breedbanddiensten, die vandaag een van de motoren van economisch herstel vormen.

De apparaten die momenteel door consumenten worden gebruikt, zullen soepel blijven werken, maar er zullen ook nieuwe technologieën beschikbaar zijn om toegang te krijgen tot hogesnelheidsbreedbanddiensten.
De hervorming van de richtlijn zal ook positieve economische gevolgen hebben voor de sector en de uitrol van nieuwe draadloze diensten vergemakkelijken, dankzij de verlaging van de netwerkkosten als gevolg van het gebruik van lagere frequentiebanden: dit zal de telecommunicatiesector tot 1,6 miljard euro aan kapitaalkosten besparen voor de levering van een gemeenschappelijk Europees netwerk.
De geactualiseerde richtlijn zal naar verwachting in september worden ondertekend door de voorzitters van het Europees Parlement en de Raad van Ministers en vervolgens worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Tegelijkertijd zal de Commissie een besluit vaststellen dat op dezelfde datum als de richtlijn in werking zal treden en waarin de technische voorschriften worden vastgesteld die nodig zijn voor het naast elkaar bestaan van het GSM-systeem (mobiele telefoons van de tweede generatie) met het UMTS-systeem (telefoons van de derde generatie, of 3G, die snel mobiel internet toevoegen aan normale telefoondiensten) op GSM-frequenties, zoals bepaald in de richtlijn.
De nationale overheden hebben dan zes maanden de tijd om de richtlijn om te zetten en het besluit ten uitvoer te leggen, zodat de SM G-spectrumbandenvolledig beschikbaar zijn voor 3G.

0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties

Hier is TEAM, de Europese ziekteverzekeringskaart

jumpstory download20200925 101002

British Airways tegen haar personeel: “Als u staakt, zullen we u alle privileges ontnemen!”