in

Forex marge: wat het is en hoe het werkt

Dit artikel beantwoordt uw vragen met betrekking tot margehandel – Marge in Forex, zoals: Wat is marge? Wat is de vrije marge? Wat is het margeniveau? Elke makelaar heeft verschillende margevereisten. Daarom moet u begrijpen hoe marge werkt voordat u een makelaar kiest en begint met handelen.

Wat is forex margin? Wat is margehandel?

Screen trading, margin, margin account of margin trading is het meest cruciale concept in forex trading. Veel mensen begrijpen of begrijpen de betekenis van deze term echter nog steeds niet. De marge in Forex is een storting die een handelaar naar een beurs stuurt om een handelspositie te behouden. De marge is geen transactiekost, maar een deel van het eigen vermogen dat als marge wordt gebruikt.

De marge beïnvloedt de handelservaring van een handelaar zowel positief als negatief. Kan de winst verhogen of verliezen vele malen verhogen. Stockbeurzen nemen de marge van de ene handelaar en combineren deze met de marge van een andere handelaar om handelsorders te plaatsen op het wereldwijde interbancaire netwerk.

De marge wordt berekend als een percentage van het totale aantal transacties. De meeste margevereisten in Forex vallen tussen 2%, 1%, 0,5%, 0,25%.

Gebaseerd op de margevereisten van de Forex-makelaar, berekent de handelaar de maximale hefboomwerking die hij kan gebruiken met het handelsaccount.

Wat is de vrije marge?

Vrije marge is het saldo op de handelsrekening dat de handelaar niet heeft gebruikt om een positie te openen. Daarom kunnen handelaren het gebruiken om nieuwe handelsposities te openen. De marge is het verschil tussen eigen vermogen en marge. Als de nieuwe order de handelaar helpt om meer geld te verdienen, hoe hoger de winst, hoe groter het startkapitaal en hoe groter de vrije marge die de handelaar zal hebben.

Er zijn gevallen waarin de markt tegelijkertijd een open handelspositie en een lopende order moet verwerken.

Op dat moment, als de markt een lopende order wil activeren, maar de handelaar niet genoeg vrije marge in zijn account heeft, wordt de lopende order niet automatisch gestart of geannuleerd. Dit leidt ertoe dat sommige handelaren denken dat de beurs hun orders niet uitvoert. Maar in werkelijkheid is de vergoeding niet voltooid omdat de handelaar niet genoeg vrije marge heeft op de handelsrekening.

Wat is het margeniveau?

Om forex beter te verhandelen, moet een handelaar begrijpen wat een margerekening is. Het margeniveau, margeniveau of margeratio is ook een belangrijk concept dat handelaren begrijpen. Het margeniveau vergelijkt de bruikbare marge met de gebruikte marge op basis van de procentuele waarde. Met andere woorden, het margeniveau wordt berekend op basis van het vermogen en de marge die worden gebruikt met de volgende formule:

Margin level = (Net worth/Margin used) x 100

Stockbeurzen gebruiken margeniveaus om te bepalen of een handelaar een nieuwe handelspositie kan openen. Verschillende beurzen hebben verschillende margelimieten, maar de meeste zullen deze limiet op 100% stellen. Deze limiet wordt het margestortingsniveau genoemd. 100% margeclaim is wanneer de accountmarge 100% bereikt en de handelaar alleen een handelspositie kan sluiten, maar geen nieuwe kan openen.

100% margin call treedt op wanneer het eigen vermogen gelijk is aan de gebruikte marge. Het gebeurt meestal wanneer een handelaar een verliezende handelspositie heeft en de markt voortdurend tegen de richting van de wens van de handelaar ingaat. Op dat moment is het kapitaal gelijk aan de gebruikte marge en kan de handelaar niet meer transacties openen.

Voorbeeld van Forex marge:

Om handelaren te begrijpen wat het margeniveau is, wat de marge in Forex is, laten we het volgende voorbeeld bekijken:

We gaan ervan uit dat we $ 10.000 op onze rekening hebben en een verliezende transactie met een marge van $ 1.000. Als de markt tegen de gewenste trend ingaat en we $9.000 verliezen, is het vermogen slechts $1.000 (10.000 – 9.000 = 1.000), gelijk aan de gehanteerde marge. Daarom zal de marge 100% zijn. Wanneer het margeniveau 100% bereikt, kan een nieuwe transactie niet worden geopend tenzij de markt plotseling omkeert en het kapitaal groter wordt dan de marge.

Als de markt tegen de gewenste trend in blijft gaan, is de Forex-makelaar gedwongen om alle verliezende orders van de handelaar te verminderen. Deze limiet heet Stop Out Level. Wanneer de Forex-makelaar een stop van 5% instelt, sluit het handelsplatform automatisch de verliezende posities van de handelaar als de marge 5% bereikt. Merk op dat het handelsplatform begint te naderen vanaf de meest significante verliesorder.

Meestal zal het sluiten van een verliezende transactie ervoor zorgen dat de marge 5% hoger is, omdat de marge die voor deze transactie wordt gebruikt, wordt vrijgegeven. Daarom daalt de totale gebruikte marge en neemt het margeniveau toe. Het systeem neemt meestal een marge van meer dan 5% door eerst de belangrijkste transactie te sluiten. Als andere verlieslatende transacties blijven verliezen en de marge 5% bereikt, sluit het systeem een andere verlieslatende transactie.

De beurs sluit de handelspositie wanneer het margeniveau een stop bereikt omdat het de handelaar niet meer kan laten verliezen dan het bedrag dat op de handelsrekening is gestort. De markt kan altijd ingaan tegen wat een handelaar wil, en de beurs kan het zich niet veroorloven om deze aanhoudende verliezen te betalen.

Wat is Margin Call? Wanneer is een Margin Call?

De margin call is een van de grootste nachtmerries waarmee forex traders worden geconfronteerd. De handelaar ontvangt een margestorting wanneer de beurs aankondigt dat de margestorting onder het minimumniveau is gedaald omdat de huidige handelsposities tegen de markttrend ingaan en geld verliezen.

Side trading is een winstgevende Forex-beleggingsstrategie, maar handelaren moeten de mogelijke risico’s begrijpen. Handelaren moeten begrijpen hoe de margerekening werkt en de kwartaalvoorwaarden van de beurs zorgvuldig lezen. Als er iets onduidelijk is qua marge, stel dan vragen en zorg ervoor dat je het begrijpt.

Er is een nogal onaangenaam feit met betrekking tot margestortingen in Forex. Dat is dat de handelaar niet eens een margestorting krijgt voordat de handelsposities worden gesloten. Als het bedrag op de rekening onder de minimale storting valt, zal de beurs sommige of alle transacties sluiten, zoals eerder in dit artikel vermeld, om de sluiting van de rekening van de handelaar te voorkomen. less.

Hoe kan margin call worden voorkomen?

Traders kunnen margestortingen vermijden door hun accounts regelmatig te controleren en stop-loss orders op transacties te gebruiken om het risico te minimaliseren. Daarnaast kunnen handelaren ook risicobeheerbeleid toepassen in de handel. Als er een effectief risicobeheerbeleid is, zullen handelaren ze goed begrijpen, voorspellen en vermijden.

De aandelenmarge is onderwerp van veel discussie. Sommige handelaren denken dat het gebruik van te veel marge gevaarlijk is, maar het hangt echt af van de handelsstijl en ervaring die de handelaar heeft. Als hij op een margerekening handelt, moet een handelaar het beleid van de makelaar voor een margerekening kennen en de risico’s accepteren. Wees heel voorzichtig en vermijd margestortingen in Forex.

De meeste beurzen vereisen een hogere marge in het weekend. Handelaren hebben slechts 1% marge nodig gedurende de week, maar als ze de transactie aan het einde van de week willen behouden, moet de handelaar een marge van 2% of hoger accepteren.

Conclusion

Daarom hebben we in dit artikel alle kwesties met betrekking tot de marge van effecten geleerd, zoals wat is margehandel, wat is een margerekening, wat is het margeniveau, wat wordt marge genoemd wanneer het margined is? roepteken. Als resultaat begrijpen handelaren en kunnen ze marge toepassen op Forex-strategieën om effectiever en succesvoller te handelen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

invest crypto 1

Marktkapitalisatie: wat het is en hoe het werkt

invest crypto 20

Hefboomwerking: wat het is en hoe het werkt