in

Hoe kan ik de belastingdienst op de hoogte brengen van de beëindiging van een huurovereenkomst?

U bent eigenaar van een onroerend goed en u hebt besloten om uw huurovereenkomst met uw huurder te beëindigen. In dit geval is het belangrijk om te weten dat de wet voorziet in de verplichting om de beëindiging van de huurovereenkomst mee te delen aan de belastingdienst.

In dit artikel leggen we uit hoe u aan deze verplichting kunt voldoen, wat er gebeurt als u dat niet doet en wat de andere belastingverplichtingen zijn die verband houden met
de beëindiging van de huurovereenkomst.

Wat bepaalt de wet op de kennisgeving van beëindiging van de huurovereenkomst

De wet vereist dat de eigenaar van het onroerend goed of de verhuurder de belastingdienst op de hoogte moet stellen van de beëindiging van de huurovereenkomst binnen 30 dagen na de datum van beëindiging van het contract zelf.

De communicatie moet worden gedaan volgens het RLI-model (Real Estate Rental Income) en moet informatie bevatten over het onroerend goed, de identiteit van de huurder en de eigenaar, evenals de wijze van betaling van de huur. Het is mogelijk om de communicatie elektronisch uit te voeren via de website van de Revenue Agency of via een geautoriseerde tussenpersoon, of door het RLI-model rechtstreeks aan de kantoren van de Revenue Agency te leveren
.

Wanneer is het nodig om de beëindiging van de huurovereenkomst aan de belastingdienst mee te delen

De kennisgeving van beëindiging van de huurovereenkomst aan de belastingdienst is verplicht in alle gevallen waarin de huurovereenkomst is geregistreerd. Bovendien is het, zelfs als het contract niet is geregistreerd, nog steeds noodzakelijk om te communiceren als het onroerend goed wordt gebruikt voor residentieel gebruik. Het is belangrijk om te onthouden dat de communicatie binnen 30 dagen na de datum van beëindiging van het contract moet plaatsvinden, op straffe van de toepassing van administratieve sancties.

In geval van voortijdige beëindiging van het contract moet de communicatie plaatsvinden binnen 30 dagen na de daadwerkelijke beëindigingsdatum, ongeacht het einde
van het contract zelf.

Hoe meld je de beëindiging van de huurovereenkomst aan de Revenue Agency

De opzegging van de huurovereenkomst aan de belastingdienst kan op verschillende manieren worden gedaan. De eenvoudigste en snelste methode is de elektronische, via de website van de Revenue Agency. Als alternatief is het mogelijk om het RLI-model rechtstreeks aan de kantoren van de Revenue Agency of via een geautoriseerde tussenpersoon te leveren. Het RLI-formulier moet zorgvuldig worden ingevuld, met vermelding van alle gevraagde informatie, zoals de gegevens van het onroerend goed, de verhuurder en de huurder, evenals de wijze van betaling van de huur. Het is belangrijk om te controleren of alle ingevoerde gegevens juist en volledig zijn, om administratieve sancties te vermijden
.

Wat gebeurt er als de beëindiging van de huurovereenkomst niet aan de belastingdienst wordt gemeld

Als de belastingdienst niet op de hoogte wordt gesteld van de beëindiging van de huurovereenkomst, riskeert de eigenaar van het onroerend goed of de verhuurder administratieve sancties op te lopen. De boetes kunnen variëren, afhankelijk van de duur van de vertraging in de communicatie en het type woning dat wordt verhuurd. In het bijzonder kunnen sancties worden opgelegd voor elke vastgoedeenheid die wordt verhuurd, en deze kunnen zelfs tot zeer hoge cijfers leiden. Bovendien is het mogelijk dat het gebrek aan communicatie het genieten van belastingvoordelen in verband met de huur van het onroerend goed verhindert
.

Andere belastingverplichtingen in verband met de beëindiging van de huurovereenkomst

Naast de verplichting om de beëindiging van de huurovereenkomst aan te melden bij de belastingdienst, zijn er nog andere belastingverplichtingen die verband houden met de beëindiging zelf. In het bijzonder moet de eigenaar van het onroerend goed of de verhuurder aangeven welke huur nog niet is ontvangen en moet hij registratiebelasting betalen op borgsommen en borgsommen. Als het gehuurde onroerend goed is gerenoveerd of buitengewoon onderhoud heeft ondergaan, moet bovendien worden nagegaan of de gesubsidieerde belastingregeling is toegepast op dit soort interventies, en zo niet, om in de regularisatie te voorzien
.

Kortom, de kennisgeving van beëindiging van de huurovereenkomst aan de belastingdienst vormt een fundamentele belastingverplichting voor de eigenaar van het onroerend goed of de verhuurder. Als deze naleving niet wordt nageleefd, kan dit zelfs tot zeer zware administratieve sancties leiden. Het is daarom belangrijk om tijdig en nauwkeurig te communiceren om problemen met de belastingdienst te voorkomen
.

0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
34

Hoe werkt het jongerengarantiecontract?

23

Wanneer loopt het contract van McKennie af?