in

Hulp voor werklozen boven de 50 in 2024: wat zijn dat en hoe kunt u ze aanvragen

In 2024 zijn er tal van subsidies en uitkeringen beschikbaar voor werklozen boven de 50 jaar. Deze economische voordelen en programma’s voor re-integratie op het werk zijn bedoeld om mensen te ondersteunen die hun baan zijn kwijtgeraakt of er geen kunnen vinden.

In deze handleiding onderzoeken we welke hulp beschikbaar is, voor wie die is en hoe je die kunt aanvragen
.

Wat is de steun voor werklozen boven de 50 in 2024

De hulp voor werklozen boven de 50 omvat economische subsidies, bijdragen voor gratis beroepsopleiding, inkomensondersteuning en programma’s voor reïntegratie op het werk. Deze steun werd ingevoerd of bevestigd door de begrotingswet van 2024 en andere regeringsbesluiten.

Bonus 1000 euro voor werklozen (SAR)

De Income Support Bonus (SAR) is een uitkering van 780 of 1.000 euro voor werklozen, inclusief mensen ouder dan 50 jaar, die hebben gewerkt op basis van een administratiecontract. Het bedrag varieert afhankelijk van de opgebouwde werkdagen
.

NASpi

De NASPI is de maandelijkse werkloosheidsuitkering voor werknemers met een arbeidsovereenkomst die onbedoeld hun baan zijn kwijtgeraakt. Het maximumbedrag is 1.550,42 euro in 2024. Het is niet van toepassing in geval van vrijwillig ontslag, op enkele uitzonderingen na
.

DIS-COLL

Houders van gecoördineerde en doorlopende samenwerkingscontracten kunnen DIS-COLL aanvragen in 2024. De vergoeding wordt verstrekt door het INPS en bedraagt maximaal 1.550,42
euro.

Inclusiecheck

Vanaf 1 januari 2024 vervangt de inclusietoeslag het Burgerschapsinkomen. De waarde varieert van minimaal 480 euro per jaar tot maximaal 6.000 euro per jaar, met toeslagen per huur. Het is bedoeld voor gezinnen met gehandicapten, minderjarigen, ouderen ouder dan 60 jaar of mensen in achtergestelde situaties
.

Opleiding en werkondersteuning

Training and Employment Support (SFL) vervangt het burgerschapsinkomen met ingang van 1 september 2023. Het is bedoeld voor mensen tussen de 18 en 59 jaar in economische moeilijkheden en biedt een vergoeding van 350 euro per maand voor deelname aan opleidingen en projecten die nuttig zijn voor de gemeenschap
.

Verplaatsingscheck

De verhuisvergoeding (AdR) is een actieve beleidsmaatregel die vouchers aanbiedt voor intensieve zorgdiensten bij het zoeken naar werk. Het is geen geldbedrag, maar een voucher die kan worden besteed bij arbeidsbureaus of andere geaccrediteerde personen
.

Bonus voor huisvrouwen

De huisvrouwenbonus financiert opleidingsinstellingen om gratis cursussen aan te bieden aan huisvrouwen en huisvrouwen, inclusief mensen ouder dan 50 jaar. Het is geen contante bijdrage, maar een opleidingsdienst om te helpen re-integreren op de arbeidsmarkt
.

Discontinuïteitsuitkering voor amusementsmedewerkers

De discontinuïteitsuitkering voor amusementswerkers, waaronder mensen ouder dan 50, is een economische steun van ongeveer 1.500 euro om deze categorieën te beschermen tijdens perioden van inactiviteit.

ISCRO 2024

De buitengewone inkomsten- en bedrijfscontinuïteitsvergoeding (ISCRO) is inkomensondersteuning voor btw-houders. De begrotingswet 2024 heeft deze maatregel per 1 januari structureel gemaakt.

Werkeloosheid in de landbouw

De werkloosheidsuitkering in de landbouw is bedoeld voor werknemers in de landbouw en vergelijkbare cijfers. Het maximumbedrag voor 2024 is 1.321,53 euro
.

Sociale toelage

De sociale uitkering is een economische bijdrage van 534,41 euro voor 2024, betaald door het INPS voor 13 maandelijkse betalingen aan mensen in achtergestelde economische omstandigheden.

Vrijstelling voor betaling van gezondheidskaarten

Mensen met een laag inkomen die werkloos zijn, kunnen de vrijstelling krijgen van het gezondheidsticket, dat een deel van de volksgezondheidsuitkeringen dekt.

Bijdrage voor ouders met gehandicapte kinderen

Deze bijdrage biedt tot 500 euro per maand aan werkloze ouders of ouders met een enkel inkomen met gehandicapte kinderen. Aanvragen voor 2024 kunnen worden ingediend bij het INPS wanneer de procedure is geopend
.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

assegno unico genitori vedovi 2024

Alleenstaande oudertoelage voor weduwnaars 2024: wie heeft er recht op en hoe vraag je die aan

videogiochi

Stimulansen voor ondernemerschap onder jongeren in 2024: gids voor nationale en regionale steun