in

Oproep voor nieuwe bedrijven 2024: niet-terugbetaalbare bijdragen tot 2.500 euro

De Kamer van Koophandel, Industrie, Ambachten en Landbouw van Rome (CCIAA) heeft de oproep voor nieuwe bedrijven voor 2024 gelanceerd, een belangrijke kans om de oprichting van nieuwe bedrijven op het grondgebied van Rome en zijn provincie aan te moedigen.

Deze oproep voorziet in niet-terugbetaalbare bijdragen van maximaal 2.500 euro, bedoeld om de oprichtings- en startfase van nieuwe zakelijke realiteiten te ondersteunen
.

Doelstellingen van de oproep

De oproep voor nieuwe bedrijven voor 2024 heeft tot doel:

 • Ondersteuning van de oprichting van nieuwe bedrijven op het grondgebied van Rome en zijn provincie.
 • Verlaag de kosten voor de ondersteunende diensten en technische bijstand die nodig zijn voor de oprichting van het nieuwe bedrijf.
 • Lokaal ondernemerschap aanmoedigen en het concurrentievermogen van nieuwe bedrijven vergroten.

Ontvangers van de oproep

De oproep is gericht op:

 • Aspirant-ondernemers die van plan zijn een nieuw bedrijf op te richten op het grondgebied van Rome of de provincie.
 • Onderwerpen die zich ertoe verbinden zich in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Rome, voor zover ze nog niet zijn geregistreerd.

Vereisten voor deelname

Om deel te nemen aan de oproep moeten nieuwe bedrijven, afhankelijk van de rechtsvorm, aan de volgende vereisten voldoen:

 • vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: de aspirant-ondernemer moet de wettelijke vertegenwoordiger en/of directeur van de nieuwe vennootschap zijn.
 • partnerschappen: alle leden moeten voldoen aan de vereisten om toegang te krijgen tot de oproep.
 • commanditaire vennootschap: de aspirant-ondernemer moet gekwalificeerd zijn als algemeen vennoot.

Uitsluitingen van de aankondiging

Ze hebben geen toegang tot de bijdragen:

 • Aspirant-ondernemers die niet binnen zes maanden na goedkeuring van de aanvraag in het ondernemingsregister zijn ingeschreven.
 • Degenen die meer dan één aanvraag indienen of voor meerdere nieuwe bedrijven.
 • Wie registreert een bedrijf met een andere rechtsvorm, bedrijfsstructuur of activiteit dan het goedgekeurde bedrijfsidee.
 • Kandidaten die een aanvraag indienen voor een bedrijf dat al is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Rome of een ander handelsregister.

Hoe krijg je toegang tot bijdragen

Om toegang te krijgen tot de bijdragen van de oproep, moeten aspirant-ondernemers contact opnemen met de volgende uitvoerende instanties:

 • cat — Centra voor technische bijstand
 • CSA — centra voor ambachtelijke diensten
 • CAA — erkende centra voor landbouwbijstand

Deze centra zullen de informatie en technische assistentie bieden die nodig is om het bedrijfsidee uit te voeren. De uitvoerende instantie zal een schatting maken van de kosten van de gevraagde ondersteuningsdienst en zal het bedrijfsidee evalueren. Tegelijkertijd wordt de aanvraag ingediend om toegang te krijgen tot de ondersteunende dienst die nuttig is voor de oprichting van het bedrijf
.

Indiening van de aanvraag

Elke kandidaat kan via de uitvoerende instantie slechts één aanvraag indienen, vergezeld van de volgende documenten:

 • Beschrijving van het bedrijf
 • Organisatieplan
 • Marketingplan
 • Economisch/financieel plan

Uitgaven die in aanmerking komen voor de bijdrage

De technische bijstandsdiensten die nodig zijn voor de oprichting en opstart van het bedrijf komen in aanmerking voor de bijdrage, waaronder:

 • Gecertificeerd rapport over de start van de activiteit (SCIA)
 • CPI voor brandgevaar
 • Akoestische impact en atmosferische emissiepraktijken
 • Verschillende praktijken (bijv. INAIL-registratie, startverklaring van een bedrijf, registratie van merk/logo, opstellen van een businessplan)
 • Bedrag van de bijdragen

  Niet terugbetaalbare bijdragen mogen voor elke aanvrager een maximumwaarde hebben van 2.500 euro (exclusief btw). De bedragen worden betaald na aftrek van de bronbelasting van 4% en worden opgenomen op vertoon van een factuur die door de uitvoerende instantie aan de onderneming is uitgereikt voor de
  geleverde dienst.

  Verlening van concessies

  De Kamer van Koophandel van Rome verifieert de ontvangen aanvragen en evalueert de kosten, vereisten en ingediende documentatie. Het besluit om de activering van de ondersteuningsdienst goed te keuren of af te wijzen, wordt meegedeeld aan de uitvoerende instantie, die de aanvrager hiervan op de hoogte brengt en, indien succesvol, de procedures voor het verkrijgen van de bijdrage zal initiëren
  .

  Deadline

  De oproep voor nieuwe bedrijven in Rome en de provincie van 2024 blijft open tot 31 december 2024, onder voorbehoud van de uitputting van de middelen die zijn toegewezen door de Kamer van Koophandel van Rome, die in totaal 727.500 euro bedragen.

  De oproep voor nieuwe bedrijven uit 2024 is een belangrijke kans voor aspirant-ondernemers in Rome en de provincie, die niet-terugbetaalbare bijdragen biedt voor de oprichting van nieuwe bedrijven. Voor meer informatie en details raden we u aan de volledige tekst van de aankondiging te raadplegen die beschikbaar is bij de Kamer van Koophandel van Rome.

  Geef een antwoord

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  quota 41 per tutti dal 2025

  Share 41 voor iedereen sinds 2025: het laatste nieuws over pensioen

  imprese del mezzogiorno

  Fonds voor duurzame groei voor zuidelijke bedrijven: complete gids