in

Recruitment Incentives 2024: complete gids voor actieve voordelen

In 2024 introduceerde de Italiaanse regering een reeks stimulansen en concessies om de aanwerving van verschillende categorieën werknemers aan te moedigen. Deze stimulansen, voorzien in de begrotingswet 2024 en andere gerelateerde decreten, bieden premievermindering en economische steun aan bedrijven die besluiten nieuwe werknemers in dienst te nemen.

In deze gids bekijken we alle aanwervingsprikkels die beschikbaar zijn in 2024, wie hiervan kan profiteren en hoe je ze kunt aanvragen
.

Wat is een aanwervingsstimulans?

Aanwervingsprikkels zijn wettelijke of economische voordelen die worden toegekend aan werkgevers die bepaalde categorieën mensen in dienst nemen, vaak kansarme werknemers. Deze overheidsbijdragen dienen ter ondersteuning van een deel van de arbeidskosten en bieden een gedeeltelijke of volledige verlaging van de socialezekerheidsbijdragen voor een bepaalde periode
.

Lijst met aanwervingsprikkels 2024

Hier is een gedetailleerde lijst van alle aanwervingsbonussen en incentives die beschikbaar zijn in 2024:

1. Nieuwe jeugdbonus

Het Meidagdecreet 2024 introduceert een nieuwe bonus voor stabiele jeugdwerkgelegenheid. Deze stimulans biedt particuliere werkgevers een vrijstelling van het betalen van 100% van de socialezekerheidsbijdragen, tot een maximum van 500 euro per maand gedurende 24 maanden, voor de aanwerving van
jongeren onder de 35 jaar.

2. Superbonus Job 2024

De Labor Superbonus 2024, geïntroduceerd bij het May Day Decreet, beloont bedrijven die nieuwe werknemers aannemen, met een IRS- of IRPEF-belastingaftrek van maximaal 120% en 130% voor kansarme werknemers.

3. Bonus voor vrouwen 2024

Deze stimulans, gericht op particuliere werkgevers die kansarme werknemers in dienst nemen, voorziet in een vrijstelling van het betalen van 100% van de socialezekerheidsbijdragen, tot 650 euro per maand gedurende maximaal 24 maanden.

4. Bonus ZES

De ZES-bonus biedt een vrijstelling van het betalen van 100% van de socialezekerheidsbijdragen voor permanente aanwerving in bedrijven die zijn gevestigd in de Speciale Economische Zones van het Zuiden.

5. Bonus voor zelfstandigen in North Center

Deze stimulans voorziet in de vrijstelling van de betaling van 100% van de socialezekerheidsbijdragen voor werklozen, inactieven of werklozen onder de 35 jaar die vóór 31 december 2025 een bedrijfsactiviteit starten in strategische sectoren.

6. Aanwervingsbonus voor nieuwe moeders

De begrotingswet voor 2024 bevat specifieke voordelen voor bedrijven die nieuwe moeders aannemen en biedt stimulansen om de werkgelegenheid voor vrouwen te bevorderen.

7. Bijdragesteun voor de aanwerving van vrouwelijke slachtoffers van geweld

Deze premievrijstelling, ingevoerd bij de begrotingswet 2024, voorziet in de vrijstelling van het betalen van socialezekerheidsbijdragen voor de rekrutering van vrouwelijke slachtoffers van geweld, tot een maximum van 8.000 euro per jaar.

8. Concessies voor aanwerving van vrouwen

Deze stimulans verlaagt de premies voor werkgevers die vrouwen aannemen die gedurende ten minste 24 maanden geen reguliere betaalde baan hebben gehad, of zes maanden als ze in achtergestelde gebieden wonen.

9. Aanwervingsbonus voor jongeren onder de 30

Deze bonus biedt een premievrijstelling die gelijk is aan 50% van het bruto maandelijks belastbaar loon, tot 3.000 euro op jaarbasis, voor bedrijven die jongeren onder de 30 jaar in dienst nemen.

10. Incentives voor debijdrage in het zuiden

Deze uitkering bestaat uit een korting van 30% op pensioenbijdragen, toegekend aan zuidelijke bedrijven, en is verlengd tot 30 juni 2024.

11. Aanwervingsbonus voor ADI- en SFL-begunstigden

Deze stimulans voorziet in een totale of 50% vrijstelling van bijdragen voor de aanwerving van ontvangers van de Inclusion Check (ADI) of Support for Training and Work (SFL).

12. Facilitaties voor werving en selectie van stages

Bedrijven die jongeren van 15 tot 29 jaar met een leercontract in dienst nemen, kunnen profiteren van premievoordelen voor de volledige duur van het contract en gedurende de 12 maanden na de overgang naar een onbepaalde periode.

13. Aanwervingsbonus voor onderzoekers

Deze stimulans, bevestigd voor 2024, voorziet in een contributieverlaging van maximaal 7.500 euro voor bedrijven die onderzoekers in dienst nemen.

14. Concessies voor 50-plussers

Bedrijven die werknemers van meer dan 50 jaar in dienst nemen, kunnen profiteren van een debijdrage van 50%.

15. Stimulans voor de vervanging van werknemers met verlof

Werkgevers die werknemers in dienst nemen om werknemers met verlof te vervangen, kunnen gedurende maximaal 12 maanden genieten van een premievermindering van 50%.

16. Incentives voor het aanwerven

Bedrijven die mensen met een handicap in dienst nemen, kunnen profiteren van incentives die variëren afhankelijk van de mate van invaliditeit van de ingehuurde werknemer.

17. Incentive voor NASPI-verdieners

Werkgevers die ontvangers van de nieuwe sociale arbeidsverzekering in dienst nemen, hebben toegang tot een uitkering die gelijk is aan 20% van de maandelijkse toelage die aan de werknemer zou zijn uitbetaald.

18. Terugbetaling van aanvullende bijdrage aan NASPI-financiering

Deze stimulans voorziet in de teruggave van de aanvullende NASPI-financieringsbijdrage in geval van transformatie van het contract voor onbepaalde tijd.

19. Concessies en rekrutering in coöperaties

Coöperaties die op 1 januari 2022 zijn opgericht, kunnen genieten van een totale vrijstelling van werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid, tot 6.000 euro per jaar.

20. ADRCIGS-stimulansen voor de aanwerving van werknemers

Deze premievrijstelling is bedoeld voor bedrijven die werknemers in dienst nemen bij buitengewone ontslagen en biedt een korting van 10% op de socialezekerheidsbijdragen.

21. CIGS Receiver Relief gedurende ten minste 3 maanden

Bedrijven die werknemers aannemen die gedurende ten minste 3 maanden de uitkering van het Buitengewoon Sociaal Zekerheidsfonds (CIGS) hebben ontvangen, kunnen profiteren van een vermindering van 10% van de socialezekerheidsbijdragen.

22. NEET Under 30 Vertrouwelijke rekrutering

Deze stimulans biedt een premievrijstelling die gelijk is aan 50% van het bruto maandelijks belastbaar loon voor bedrijven die jonge NEET’s onder de 30 jaar in dienst nemen.

23. Certificering van rekruteringsbevordering en gendergelijkheid

Deze bonus biedt een premievermindering van 1% voor bedrijven die de certificering van gendergelijkheid hebben behaald.

24. Aanwervingsbonus voor kansarme werknemers

Deze fiscale stimulans erkent een korting op IRES of IRPEF die gelijk is aan 130% van de kosten die zijn gemaakt voor het aannemen van kansarme werknemers.

Regionale concessies voor aanwerving

Naast nationale stimuleringsmaatregelen zijn er ook tal van regionale wervingsvoordelen beschikbaar. Deze worden gepromoot en beheerd door regionale overheden en bieden lokale bedrijven extra kansen
.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

benzina investimentimagazineit

Gasbonus 2024 aan het begin: hoe u deze aanvraagt, vereisten, wanneer deze aankomt

bonus imprese 2024

Zakelijke bonus 2024: volledige en bijgewerkte lijst