in

Schooldecreet 2024: al het nieuws in 8 punten

Het Schoolbesluit 2024 introduceert belangrijke wijzigingen voor leerkrachten, ondersteunende leraren, schoolleiders en leerlingen. Dit decreet, gepubliceerd in de Staatscourant op 31 mei 2024, heeft tot doel het Italiaanse schoolsysteem te verbeteren met een reeks dringende maatregelen. Laten we punt voor punt bekijken wat het Schooldecreet 2024 bevat.

1. Gespecialiseerde leraar voor buitenlandse studenten

Om de inclusie van buitenlandse studenten te bevorderen, voorziet het decreet in de introductie van leraren die gespecialiseerd zijn in het onderwijzen van de Italiaanse taal (wedstrijdklasse A-23). Vanaf 2025 wordt in klassen met minstens 20% buitenlandse studenten met taalgebreken een ondersteunende leraar toegewezen voor het versterken van de lessen
.

2. Extracurriculaire cursussen

voor buitenlandse studenten

Vanaf september 2024 kunnen scholen buitenschoolse cursussen organiseren om de Italiaanse taal te versterken, gefinancierd met PON-fondsen.

Deze cursussen zijn bedoeld voor buitenlandse studenten, met name nieuwkomers, om hun kennis van de Italiaanse taal te verbeteren en het uitvalpercentage, dat voor buitenlandse studenten momenteel meer dan 30% bedraagt, te verminderen
.

3. Specialisatie van leraren voor tijdelijke ondersteuning

Om het tekort aan leraren die gespecialiseerd zijn in ondersteuning aan te pakken, introduceert het Schooldecreet 2024 nieuwe specialisatiecursussen die door INDIRE worden aangeboden. Deze cursussen zijn bedoeld voor de ongeveer 85.000 precaire leraren die deze rol al spelen, maar die niet over de nodige specialisatie
beschikken.

4. Continuïteit van het onderwijs voor studenten

met een handicap

Het decreet garandeert de continuïteit van leraren voor bepaalde tijd wat betreft de ondersteuning van leerlingen met een handicap. Op verzoek van de familie en na evaluatie door de schooldirecteur zal het mogelijk zijn om de leraar van het voorgaande jaar te bevestigen, voornamelijk als hij de specifieke specialisatie heeft
.

5. Vereenvoudigde erkenning van buitenlandse effecten

Het schooldecreet 2024 faciliteert de erkenning van gespecialiseerde ondersteuningskwalificaties die in het buitenland zijn behaald.

De ongeveer 11.000 proefpersonen met een verzoek om erkenning of een rechtszaak in behandeling zullen toegang hebben tot „ad hoc” specialisatiecursussen die door INDIRE
worden aangeboden.

6. Nieuwe beoordeling voor schoolleiders

Het decreet introduceert een nieuw evaluatiemodel voor schoolleiders, gebaseerd op verdiensteparameters. Dit systeem is gericht op een objectieve en transparante evaluatie van individuele prestaties, met een consequente aanpassing van de resultaatcompensatie op basis van de verwezenlijking van de toegewezen
doelstellingen.

7. Mobiliteit van schoolleiders

Het Schooldecreet 2024 introduceert een overgangsregel voor de mobiliteit van schoolleiders, die enkel geldig is voor het volgende schooljaar. Het is van plan het percentage beschikbare plaatsen voor mobiliteit te verhogen tot het maximum (100%), in afwachting van de inwerkingtreding van de nieuwe
CCNL.

8. Maatregelen voor sport

Het decreet introduceert enkele maatregelen voor sport, waaronder:

  • De oprichting van een onafhankelijke commissie om het economisch en financieel evenwicht van professionele sportclubs te verifiëren.
  • Nieuwe regels voor het functioneren van sportorganisaties, waaronder beperkingen op de opeenvolgende ambtstermijnen van presidenten.
  • Nieuws over toegang tot de verdeling van economische en financiële middelen op sportgebied, gerelateerd aan voetbalkampioenschappen.

Inwerkingtreding van het schooldecreet 2024

Het schoolbesluit 2024 is op 31 mei 2024 in werking getreden, na de publicatie ervan in het Staatsblad. De bepalingen in het decreet zijn bedoeld om de inclusie van scholen, de kwaliteit van het onderwijs en het management van Italiaanse scholen te verbeteren
.

Het schooldecreet van 2024 is een belangrijke stap voorwaarts voor het Italiaanse onderwijssysteem, met maatregelen die gericht zijn op het verbeteren van inclusie, lerarenopleiding en schoolmanagement. Deze hervormingen zullen bijdragen tot een eerlijker en kwalitatief beter schoolklimaat voor alle leerlingen
.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

funerale 730

Aftrek van begrafeniskosten in het 730-model: complete gids

meme coin

3 Meme-munten op Solana om te kopen