in

Wat voor soort contract is het oproepcontract?

De oproepovereenkomst is een soort arbeidsovereenkomst die steeds vaker voorkomt. Dit is een overeenkomst die de werkgever toestaat om de werkprestaties van de werknemer alleen op te vragen wanneer hij die daadwerkelijk nodig heeft, zonder de verplichting om een vast dienstverband te bieden.

In dit artikel gaan we dieper in op deze contractvorm, de voor- en nadelen ervan, de regels voor het aangaan ervan en hoe je jezelf kunt verdedigen in geval
van misbruik.

Wat is het oproepcontract

Het oproepcontract staat, zoals de naam al zegt, toe dat de werkgever de werknemer alleen mag bellen als hij zijn werkprestaties nodig heeft. In de praktijk wordt de werknemer alleen in dienst genomen op basis van de werkelijke behoeften van het bedrijf, zonder de garantie van een vaste baan.

Het is dus een flexibele contractvorm die kan worden gebruikt in situaties waarin de activiteit van het bedrijf onderhevig is aan seizoensgebonden of onvoorspelbare schommelingen. Het is belangrijk om te benadrukken dat het oproepcontract niet zonder onderscheid kan worden gebruikt, maar alleen als aan bepaalde vereisten is voldaan en in overeenstemming is met precieze regels. Laten we eens kijken hoe het in detail werkt.

Hoe werkt het oproepcontract

De oproepovereenkomst vereist dat de werkgever de werknemer op de hoogte stelt van de noodzaak om zijn werkzaamheden uit te voeren met een opzegtermijn van ten minste 24 uur, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen.

Anders is de werknemer niet verplicht om het werkaanbod te accepteren. Bovendien moet het oproepcontract de gedragsperiode specificeren, dat wil zeggen de periode waarin de werknemer beschikbaar moet zijn voor de werkgever, en de vergoeding voor elke individuele werkprestatie. Het is belangrijk om te benadrukken dat als de werknemer wordt gebeld maar niet werkt om redenen die aan de werkgever kunnen worden toegeschreven, bijvoorbeeld vanwege een vertraging bij aankomst op de werkplek, de vergoeding nog steeds verschuldigd is
.

De voor- en nadelen van het oproepcontract

Het oproepcontract heeft voor- en nadelen voor zowel de werkgever als de werknemer. Een van de voordelen voor het bedrijf is de mogelijkheid om meer flexibiliteit te hebben in het personeelsbeheer door het aantal werknemers aan te passen aan de werkelijke productiebehoeften. Bovendien bespaart het oproepcontract op arbeidskosten, aangezien de werkgever alleen betaalt voor de werkelijk gewerkte uren. Voor de werknemer kan de oproepovereenkomst echter een beperking betekenen voor de planning van zijn werk en privéleven, waarbij het moeilijk is om financiering te verkrijgen of een huurovereenkomst te sluiten. Bovendien kan de werknemer zich in een situatie van economische onzekerheid bevinden, aangezien het salaris varieert afhankelijk van de werkelijke
werkprestaties.

De regels voor het sluiten van het contract op afroep

Om het contract op afroep af te sluiten, moet de werkgever aan bepaalde specifieke regels voldoen. Ten eerste moet het contract schriftelijk worden gesloten, met vermelding van de methoden voor het communiceren van de oproepen en de periode van gedrag. Bovendien moet het oproepcontract een proefperiode bevatten die niet langer mag zijn dan 10 werkdagen. Ten slotte moet het contract worden geregistreerd bij het arbeidsbureau en worden overhandigd aan de werknemer, die het recht heeft om een kopie aan te vragen. Het is belangrijk om te onderstrepen dat er geen misbruik kan worden gemaakt van de oproepovereenkomst, anders kunnen aan de werkgever administratieve sancties worden opgelegd en kan de werknemer een vergoeding eisen voor de
geleden schade.

Hoe u zich kunt verdedigen in geval van misbruik van het oproepcontract

In geval van misbruik van de oproepovereenkomst kan de werknemer enkele maatregelen nemen om zichzelf te verdedigen. Ten eerste kunt u contact opnemen met vakbonden of brancheorganisaties voor juridische bijstand. Daarnaast kunt u het misbruik melden bij de arbeidsinspectie of het arbeidsbureau. Ten slotte kan de werknemer een vergoeding eisen voor de geleden schade en, in geval van niet-betaling van salarissen, een civiele procedure starten om het krediet terug te vorderen. Het is belangrijk om te benadrukken dat de werkgever die misbruik maakt van het oproepcontract, kan worden onderworpen aan administratieve en strafrechtelijke sancties, zoals een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar en een boete van maximaal 20.000 euro
.

Kortom, het oproepcontract is een flexibele vorm van werk die zowel de werkgever als de werknemer ten goede kan komen, maar die moet worden gebruikt in overeenstemming met de regels en rechten van werknemers. Het is belangrijk dat de partijen zich bewust zijn van de voor- en nadelen van dit soort contracten en dat ze zich inspannen om mogelijke misbruiken te voorkomen
.

0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
26

Hoe kan ik een Ascotrade-contract annuleren?

17

Hoe gaat u een tijdelijke huurovereenkomst aan?