in

Wijzigingen in het ABI-statuut

De Buitengewone Vergadering van de Italiaanse Vereniging van Banken, die vanmorgen in Rome bijeenkwam, heeft unaniem de statutenwijzigingen goedgekeurd, die reeds positief waren beoordeeld door het Uitvoerend Comité en de Raad.

in het kort:
met betrekking tot de selectiecriteria en de duur van de ambtstermijn van de voorzitter is vastgesteld dat de ambtstermijn twee jaar blijft en eenmaal kan worden verlengd. Het voorstel van de Voorzitter aan de
De directie wordt per geval uitgevoerd, hetzij door de banken die automatisch zitting hebben in de directie en in de afwikkelingsraad, hetzij cumulatief door de banken die daar zitting hebben op de indicatie van de kwartielen, door coöperatieve kredietbanken en financiële intermediairs die geen deel uitmaken van een bankgroep;
het uitvoerend comité delegeert op voorstel van de voorzitter bevoegdheden die onder de verantwoordelijkheid van het voorzitterschap vallen, aan de vicevoorzitters;

het
beginsel van erkenning, naast de nationale bankgroepen, van de internationale bankgroepen van het eurogebied – voor de componenten die in Italië actief zijn en tot de ABI behoren – wordt vastgesteld als referentie-eenheid voor de vaststelling van de ranglijst op basis waarvan van twee jaar tot twee jaar moet worden overgegaan tot de toewijzing van zetels in de raad van bestuur en in het uitvoerend comité.

0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
jumpstory download20200925 101043

Op de G8 een eerbetoon aan de Abruzzen keuken

ECB zet stappen om de crisis tegen te gaan: positieve verwachtingen op de Italiaanse en Spaanse markten