in

Belastingen, deadlinetijd

De tijd dringt.
In feite is 16 juni de datum voor de presentatie van belastingen en bijdragen die voortvloeien uit het Unico-model, waaraan ook de eerste voorschotten van de ICI worden toegevoegd, of ongeveer 50% van het totaal.
Andere term voor de vakken die tot de zogeheten sectorstudie behoren, of ambachtslieden, professionals en ondernemers, die tot 6 juli belasting kunnen betalen, zonder zelfs maar de toeslag gelijk aan 0,40 meer te hoeven betalen.
Het geval van ICI is anders, waarvoor de deadline voor iedereen is vastgesteld op 16 juni, die sinds 2008 niet langer verschuldigd is voor de gestapelde huizen A2 en A7 en voor hun aanhorigheden zoals garages, garages en kelders.
Deze vrijstelling strekt zich zoals gezegd uit tot de aanhorigheden, maar de Gemeenten kunnen zich de mogelijkheid voorbehouden om de facilitering te beperken, bijvoorbeeld door vast te stellen dat deze zich in hetzelfde gebouw of in de directe omgeving moeten bevinden.

Vrijgesteld van de ici ook de eigendommen die aan familieleden worden gegeven voor gratis gebruik, op voorwaarde echter dat de gemeente ze heeft gelijkgesteld met de hoofdverblijfplaats. Dezelfde regel geldt voor de eigendommen van ouderen die zijn overgeplaatst
verblijf in verpleeghuizen. In ieder geval is het altijd aan te raden om rechtstreeks contact op te nemen met de gemeente of de site
www.ancicnc.it.

Ten slotte heeft de gescheiden of gescheiden echtgenoot altijd recht op vrijstelling van de gezinswoning, zelfs als deze niet aan hem is toegewezen, maar mag hij geen ander onroerend goed in dezelfde gemeente bezitten. Voor Italianen die in het buitenland wonen, is de vrijstelling voor huisvesting in de gemeente alleen verschuldigd als de gemeente daarin uitdrukkelijk voorziet.
www.finanzaoggi.it Belastingaangifte Uniek Model

0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties

Een lawine aan klachten in de EU

Pirelli, 2008 negatief afgesloten