in

Een lawine aan klachten in de EU

In slechts één jaar, van februari 2007 tot februari 2008, hebben ongeveer 78 miljoen Europese burgers een formele klacht ingediend tegen een handelaar, terwijl maar liefst 30 miljoen zich van stemming onthielden, ook al hadden zij alle geloofsbrieven om dit te doen.
Dit is de schatting van de Europese Commissie om de lijnen van een EU-brede methode voor het classificeren en rapporteren van consumentenklachten openbaar te maken. Dit zijn zeer zware cijfers, aangezien – zegt de Commissie – ongeveer de helft van degenen die een formele klacht indienden niet tevreden was over de manier waarop de klacht werd behandeld.
Van degenen die nog steeds ontevreden zijn, nam ongeveer de helft (bijna 20 miljoen mensen) contact op met een consumentenorganisatie voor hulp. Vandaar de noodzaak dat de Commissie orde op zaken gaat stellen en probeert een nauwkeuriger beeld te krijgen van de burgers die problemen hebben met de bedrijven waarvan zij klant zijn.

En dat is nog niet alles. Uit een studie van de Commissie is gebleken dat er in Europa meer dan 700 consumentenorganisaties zijn die klachten van burgers in Europa verzamelen. Sommige hebben geavanceerde en gedetailleerde rapportagesystemen. Maar elk classificeert klachten anders. Sommige instanties gebruiken bijvoorbeeld categorieën op basis van gouden gids, terwijl andere zich baseren op hoofdstukken van nationale wetgeving.
Hierdoor blijft deze waardevolle informatiebron grotendeels ongebruikt. Vergelijkingen zijn vaak moeilijk, zelfs op nationaal niveau, laat staan op Europees niveau, ook al zijn de goederen en diensten die in heel Europa worden aangeboden vergelijkbaar en ondanks het feit dat een groot aantal van hen nu het onderwerp is van grensoverschrijdende transacties.
De versnippering van gegevens vertraagt de reactie van nationale en Europese besluitvormers op problemen waarmee consumenten op specifieke markten worden geconfronteerd. Aan het einde van het proces van het opzetten van het systeem voor gegevensverzameling hoopt de Commissie dat de belangrijkste begunstigden van de nieuwigheid de burgers zelf zullen zijn die worstelen met een klacht over een goed of dienst die niet voldoet aan wat door bedrijven wordt gepresenteerd.

0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties

Financieel in bespreking: TRF “te koop”

jumpstory download20200925 101051

Belastingen, deadlinetijd