in

Belastingteruggaven binnenkort beschikbaar

Het anticrisisdecreet, dat door de regering is opgesteld om de economische crisis het hoofd te bieden, voorziet onder meer ook in de toewijzing van een reeks middelen waardoor veel burgers gebruik kunnen maken van belastingteruggaven. Het bedrag zou neerkomen op 300 miljoen voor IRPEF-terugbetalingen ten gunste van iedereen die de belastingaangifte tot 2006 heeft ingediend, terwijl 3 miljard zou gaan naar al die burgers die al ongeveer 10 jaar wachten op Irpeg-terugbetalingen.
Het decreet bepaalt dat de operatie in de eerste maanden van 2009 moet zijn afgerond, waardoor gezinnen maar ook bedrijven die op zo’n cruciaal moment een grote beschikbaarheid van liquiditeit zullen hebben, geholpen moeten worden.
Wat het afgelopen jaar betreft, bedragen de terugbetalingen ongeveer 6,5 miljard, wat betreft kredieten voor directe belastingen die door de belastingdienst zijn betaald, met de mogelijkheid voor alle belastingplichtigen die de Iban-code in de aangifte hebben vermeld, om de terugbetaling rechtstreeks op hun lopende rekening te verkrijgen.

Voor alle andere werd de terugbetaling echter gedaan per postwissel van de Bank van Italië of per postwissel.
Wat de indirecte belastingen betreft, bedroegen de teruggaafs 7,3 miljard voor btw die in de loop van het jaar op de belastingrekening is gestort, waar vervolgens de 119 miljoen euro btw-teruggaven worden opgeteld die de belastingplichtigen naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie hebben gevraagd. Ook belangrijk zijn de 347 miljoen voor andere indirecte belastingen en de 2,4 voor vergoedingen voor overheidsconcessies.
Kortom, een cascade van geld die zeker nuttig zal zijn voor gezinnen en bedrijven en die hen zal helpen om deze zeer moeilijke periode te overwinnen.

0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties

Het werkloosheidspercentage in Italië

Jongeren: velen werken of studeren niet