in

Bijdragesteun voor de aanwerving van vrouwelijke slachtoffers van geweld 2024

Het INPS heeft onlangs het formulier beschikbaar gesteld om een contributievergoeding van 100% aan te vragen voor de rekrutering van vrouwelijke slachtoffers van geweld in de particuliere sector. Deze stimulans, geïntroduceerd door de begrotingswet 2024, biedt aanzienlijke economische steun aan werkgevers die werkloze vrouwen, slachtoffers van geweld, in dienst nemen en zo hun re-integratie op de arbeidsmarkt vergemakkelijken.

In deze handleiding gaan we uitgebreid in op hoe het werkt, wie er recht op heeft en hoe je deze verlichting kunt krijgen
.

Wat is de contributievergoeding voor de aanwerving van vrouwelijke slachtoffers van geweld

De premievrijstelling bestaat uit een totale vrijstelling van het betalen van socialezekerheidsbijdragen voor particuliere werkgevers die werkloze vrouwen, slachtoffers van geweld en begunstigden van het Vrijheidsinkomen in dienst nemen. Deze stimulans is van toepassing op zowel tijdelijke als onbepaalde aanwervingen en heeft een maximaal jaarlijks plafond van 8.000 euro
, maandelijks aangepast.

Doelstellingen van de oproep

De maatregel, ondersteund door de begrotingswet voor 2024, heeft tot doel de integratie van vrouwelijke slachtoffers van geweld in de arbeidswereld te vergemakkelijken, hun economische onafhankelijkheid te bevorderen en moeilijkheden te overwinnen. Voor de periode van drie jaar 2024-2026 heeft het Parlement 12,5 miljoen euro toegewezen
.

Vereisten voor deelname

Particuliere werkgevers kunnen van de vrijstelling profiteren als ze vrouwen in dienst nemen die:

 • Ze zijn werkloos.
 • Zij zijn begunstigden van de Freedom Income.

Aanwervingen moeten worden geformaliseerd met contracten voor bepaalde tijd (voor een maximale duur van 12 maanden) of voor onbepaalde tijd (voor een duur van 24 maanden). Er is ook een vrijstelling voor omzettingen van bepaalde duur naar onbepaalde tijd, met een duur van 18 maanden vanaf de datum van
indiensttreding.

Procedure voor het aanvragen van vrijstelling

Het INPS heeft gespecificeerd dat het verzoek om hulp moet worden gedaan via de applicatie „Facilitations Portal (voorheen DirecCo)” die beschikbaar is op de INPS-website.

De werkgever moet zich authenticeren via PNI, SPID, CIE of CNS en het online aanvraagformulier „ERLI” invullen met de
volgende informatie:

 • Gegevens van de ingehuurde werknemer.
 • Code voor verplichte communicatie met betrekking tot de arbeidsrelatie.
 • Bedrag van het gemiddelde maandloon.
 • Mogelijk deeltijdpercentage.
 • Het percentage werkgeversbijdragen waarop de vrijstelling van toepassing is.

Zodra het verzoek is verzonden, verifieert het INPS het bestaan van de arbeidsverhouding, berekent het bedrag van de verschuldigde stimulans en, in geval van een positieve uitkomst, deelt het de toestemming mee om van de vrijstelling te genieten.

Hoe werkt de contributiehulp

Met de uitkering kunnen werkgevers voor een bepaalde periode besparen op de contributie. De maximale tegemoetkoming bedraagt 8.000 euro per jaar, maandelijks berekend. In het geval van deeltijdcontracten wordt het bedrag van de uitkering evenredig verlaagd.

Duur en bedragen van de vrijstelling

 • Permanente aanwerving: Hulp gedurende 24 maanden.
 • Aanwerving voor bepaalde tijd: Vrijstelling voor de duur van het contract, tot een maximum van 12 maanden.
 • Transformaties voor onbepaalde tijd: verlichting gedurende 18 maanden.
 • Verlengingen van relaties voor bepaalde tijd: vrijstelling gedurende 12 maanden vanaf de datum van indiensttreding.
 • Bijdragen zijn uitgesloten van de tegemoetkoming

  Bijdragen zijn uitgesloten van de uitkering voor:

  • Verzekering tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten.
  • Bedragen van meer dan 8.000 euro per jaar.
  • Bijdragen aan het „Fonds voor de verstrekking van ontslagvergoedingen aan werknemers in de particuliere sector”.
 • Bijdragen aan solidariteitsfondsen en interprofessionele fondsen voor permanente educatie.
 • Toezicht en uitgavenlimieten

  Het INPS zal de inkomsten uit de lagere bijdragen als gevolg van de vrijstelling in de gaten houden en de voordelen erkennen binnen de uitgavenlimieten die zijn vastgesteld voor de periode 2024-2028. Als de bestedingslimiet is bereikt, worden geen verdere aanvragen geaccepteerd
  .

  De oproep tot belastingvermindering voor de rekrutering van vrouwelijke slachtoffers van geweld is een belangrijk initiatief ter bevordering van de arbeidsinclusie en economische autonomie van vrouwen die het slachtoffer zijn van geweldsituaties. Particuliere werkgevers die geïnteresseerd zijn in deze stimulans, moeten de door het INPS aangegeven procedures zorgvuldig volgen om ervoor te zorgen dat de aanvraag correct wordt ingediend en zo de verwachte voordelen worden verkregen
  .

  Geef een antwoord

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  handicap11 1080x567 1

  Burgerlijke invaliditeit 2024: nieuws, vereisten, bedrag, welke wijzigingen

  quota 41 per tutti dal 2025

  Share 41 voor iedereen sinds 2025: het laatste nieuws over pensioen