in

Bonussen zonder ISEE 2024: wat zijn ze en hoe vraag je ze aan

In 2024 zijn er verschillende bonussen beschikbaar die je kunt aanvragen zonder de ISEE voor te leggen. Dit zijn hulpmiddelen en voorzieningen die toegankelijk zijn voor gezinnen en individuen, ongeacht hun inkomen. In deze gedetailleerde gids presenteren we de bijgewerkte lijst met bonussen zonder ISEE, waarin wordt uitgelegd hoe ze werken, wanneer ze verlopen en hoe je
ze kunt claimen.

Wat zijn de bonussen zonder ISEE 2024

Hier is de lijst met bonussen zonder ISEE die beschikbaar zijn in 2024 met een gedetailleerde uitleg van elke bonus.

1. Autoponus

Er zijn verschillende autoincentives in 2024, erkend in de vorm van bonussen. Dit zijn subsidies die zijn goedgekeurd met de ecobonus auto 2024, bedoeld voor degenen die van plan zijn een nieuwe auto te kopen of de oude te slopen en kiezen voor groenere en duurzamere voertuigen.

In detail is er de bonus voor tweedehands auto’s in 2024, een stimulans van 2.000 euro voor wie een gebruikte auto koopt door een auto te slopen die minstens 12 maanden oud is en tot een klasse van maximaal Euro 4 behoort. Daarnaast zijn er autostimulansen tot 3.000 euro voor de aankoop van M1-voertuigen met een CO2-uitstoot tussen 61-135 g/km
die gelijktijdig worden gesloopt.

2. Bonus voor motor en scooter

De motor- en scooterbonus van 2024, tot 4.000 euro, is economische staatssteun gericht op het stimuleren van de aankoop van motorfietsen en tweewielige scooters, maar ook meer ecologische en duurzame driewielers en vierwielers. Aanvragen om aanspraak te maken op deze bonus zijn begonnen op 3 juni 2024 en blijven open zolang het geld op is
.

3. Bonus 100 met onderscheiding

De bonus van 2024 100 cum laude beloont academische excellentie, toegekend aan studenten die cum laude afstuderen.

Sinds 2007 heeft de overheid specifieke middelen toegewezen aan verdienstelijke studenten die het baccalaureaatsexamen cum laude afronden. Deze bonus is niet gekoppeld aan inkomsten.

4. Bonus voor leerkrachten

De lerarenbonus van 2024, ook bekend als de ‘lerarenkaart’, is een onkostenbon van 500 euro voor leraren voor professionele bijscholing. De presentatie van de ISEE is niet vereist
.

5. IMU bonus

2024

De IMU 2024-bonus kan zonder ISEE worden aangevraagd voor onroerend goed dat in bruikleen is gegeven aan ouders, kinderen of directe familieleden. Het biedt een korting van 50% op het IMU-tarief voor woningen die in bruikleen worden gegeven voor gebruik aan directe familieleden
.

6. Ongeldige grote bonussen

In 2024 is het mogelijk om de invaliditeitspremie van 878 euro aan te vragen, bedoeld voor rechthebbenden ongeacht hun ISEE. Het is een maandelijkse toelage voor mensen met een grote handicap die zonder succes de begeleidingsdienst hebben aangevraagd
.

7. Opbouwbonus

Tot de bouwbonussen van 2024 waarvoor de ISEE niet vereist is, behoren de Superbonus, de meubelbonus, de architecturale barrièrebonus, de groenbonus, de muskietennetbonus, de luifelbonus, de veiligheidsbonus, de airconditioningbonus en de boilerbonus. De renovatiebonus, de kachel- en schoorsteenbonus, de pelletbonus en de fotovoltaïsche bonus vallen ook
in deze categorie.

8. Internetbonus

De internetbonus van 2024, van 100 euro, is bedoeld voor gezinnen die geen internetconnectiviteitsdienst hebben of die een trage verbinding hebben. Het is een bijdrage om de toegang tot breedband te bevorderen.

9. Kinderbonus voor gehandicapten 2024

De bonus voor gehandicapte kinderen 2024 is een bijdrage voor thuisondersteuning voor gezinnen met kinderen onder de 3 jaar die lijden aan ernstige chronische ziekten. Het bedrag varieert van 1.500 tot 3.600 euro en is niet gebonden aan ISEE-limieten
.

10. Elektrische bonuskolommen

De elektrische laadbonus van 2024 is een bijdrage voor de aankoop en installatie van laadstations voor elektrische voertuigen. De vergoeding bedraagt 80% van de kosten, tot 1.500 euro voor kolommen die zijn geïnstalleerd in privéwoningen en 8.000 euro voor kolommen in
flatgebouwen.

11. Bonus voor mantelzorgers

2024

De mantelzorgbonus is financiële steun voor familieleden die zorgen voor ouderen, zieken en gehandicapten. Het is niet gekoppeld aan de ISEE, maar aan specifieke vereisten die zijn vastgelegd in regionale of lokale gesprekken
.

12. Bonus voor cosmetische chirurgie

De bonus voor cosmetische chirurgie 2024 biedt een korting die gelijk is aan de btw-vrijstelling voor cosmetische chirurgie en interventies voor therapeutische doeleinden.

13. Kinderdagbonus zonder ISEE

De kleuterschoolbonus is een economische ondersteuning voor gezinnen, in de vorm van een vergoeding van gemaakte kosten tot 3.000 euro per jaar. Het is bedoeld voor ouders van geboren, pleegkinderen of geadopteerde kinderen om de kosten van erkende openbare en particuliere kleuterscholen of vormen van thuiszorg te betalen
.

14. Rijbewijsbonus

De rijbewijspremie 2024 is bedoeld voor jongeren tot 35 jaar die een rijbewijs voor zware voertuigen willen behalen om in de wegtransportsector te werken. De presentatie van de ISEE is niet vereist
.

15. Bonus voor het schrappen van tv

Ook verlengd in 2024, is de tv-sloopbonus een stimulans voor degenen die een nieuwe televisie kopen door de verouderde televisie te schrappen. De presentatie van de ISEE is niet vereist
.

Andere subsidies en concessies die zonder ISEE zijn erkend

Naast de hierboven genoemde bonussen zijn er nog andere subsidies en voordelen die in 2024 kunnen worden verkregen zonder de ISEE voor te leggen.

Nationale jeugdkaart

Het is gericht op jongens en meisjes tussen 18 en 35 jaar die in Italië wonen en biedt kortingen en kortingen op culturele activiteiten, restaurantdiensten, accommodatie, winkels en vervoer.

Bonus voor huisvrouwen

Het stelt huisvrouwen en huisvrouwen in staat nieuwe vaardigheden te trainen en te verwerven. De maatregel is in de eerste plaats gericht op vrouwen, maar ook op mannen die huishoudelijke activiteiten verrichten
.

Eenmalige universele kinderbijslag

Het kan worden aangevraagd en verkregen zonder ISEE, zelfs voor een minimumbedrag (57 euro per maand) en zonder verhogingen en verhogingen.

De niet-ISEE-bonussen van 2024 bieden veel kansen voor gezinnen en individuen, ongeacht hun inkomen. Het is belangrijk om meer te weten te komen over de vereisten en toegangsmethoden om van deze voordelen te kunnen profiteren
.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

bonus digitalizzazione imprese 2024

Groene en digitale stimulansen voor zelfstandig ondernemerschap in 2024: wat ze zijn en hoe ze werken

soldi 4 scaled

Passief inkomen genereren met cryptocurrencies in 2024