in

De auto is een luxe

De economische crisis neemt af, althans volgens de voorspellingen van economen, maar voor gezinnen om de eindjes aan elkaar te knopen wordt het steeds moeilijker.
Onder de goederen die echt luxe worden, is zeker de car.
Dit blijkt uit het Automobile Report 2009, geproduceerd door ACI in samenwerking met Censis Servizi, wat onderstreept hoe de <a href=”http://web.archive.org/web/20100116183304/http://www.finanzaoggi.it/blog/tag/crisi-economica/” class=”st_tag internal_tag” rel=”tag” title=”Post” gekenmerkt door economische crisis”>economische crisis heeft de Italiaanse automobilisten gemiddeld 600 kilometer minder af te leggen dan in 2007.

Er waren ook stijgingen in beheerskosten zoals parkeren (+50%) en boetes (+57%). <a href=”http://web.archive.org/web/20100116183304/http://www.finanzaoggi.it/blog/tag/costi/” class=”st_tag internal_tag” rel=”tag” title=”Posts marked with costs”>Costs die hebben aangedrongen op nieuwe vormen van mobiliteit anders dan auto Dit komt ook ten goede aan het lokale openbaar vervoer, dat nog steeds niet aan de verwachtingen van de burgers kan voldoen.

Desondanks verklaarde maar liefst 28,8% van Italiaanse automobilisten zich bereid om hun eigen automobilisten te vervangen. <een href=”http://web.archive.org/web/20100116183304/http://www.finanzaoggi.it/blog/tag/auto/” class=”st_tag internal_tag” rel=”tag” title=”Posts gemarkeerd met auto’s”>auto met een modernere, zelfs als ze worden gebruikt, misschien profiterend van incentives. Zolang ze maar het geld hebben om het te betalen.
De managementcijfers zijn dan ook nog steeds hoog. Om te begrijpen, in de periode van twee jaar 2007-2009, zijn de kosten van “management” van de auto, verlaagd van 3.339 naar 3.306 euro per jaar (-0,9%). Maar aangezien dit cijfer wordt beïnvloed door het lagere gebruik, als we de jaarlijkse uitgaven delen door dagen van daadwerkelijk gebruik en door afgelegde kilometers “komen we uit op een dagelijkse kost van 13 euro iets hoger dan in 2007 (12,3 euro) en tegen een kostprijs per kilometer die identiek is aan die van 2007 (0,21 euro), onderstreept het rapport.
En in feite zeggen de gegevens dat de <to
href =”http://web.archive.org/web/20100116183304/http://www.finanzaoggi.it/blog/tag/costi/” class=”st_tag internal_tag” rel=”tag” title=”Posts marked with costs”>kosten voor

VS vs. EU voor Sun Microsystems markt

jumpstory download20200925 101051

Groot succes van online verhuur