in

Europese financiering: de Commissie grijpt in

De PMI kunnen eindelijk opgelucht ademhalen. De Europese Commissie heeft in feite besloten om in te grijpen in de netelige kwestie van vertragingen in de Europese financiering die in Italië het Europese gemiddelde ver overschrijden.

Na een poging om de Italiaanse PA te vragen, besloten de bedrijven zich rechtstreeks tot de communautaire instellingen te wenden, die besloten resoluut in te grijpen en te bevelen dat de overheidsinstanties de verschuldigde betalingen, die afkomstig zijn uit communautaire middelen, binnen een maximale en dwingende termijn van 30 dagen aan de bedrijven moeten betalen.

De tussenkomst van de Commissie was noodzakelijk vanwege het feit dat in ons land de SME’s zelfs 2 jaar moeten wachten op communautaire financiering van de PA, die op tal van moeilijkheden stuiten.

De traagheid van de bureaucratie dwingt veel ondernemers in feite om zich tot kredietinstellingen te wenden om hun uitgaven te dekken, met zeer ernstige gevolgen voor de goede werking van het hele economische systeem.
Het is te hopen dat deze keer de Italiaanse overheidsdienst zich zal aanpassen aan de EU-bepalingen, met alle respect voor Italiaanse ondernemers.

0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties

ECB, nieuwe renteverlaging

De timing van het herstel