in

Gedifferentieerde autonomie van DDL: wat het biedt in 5 punten

De DDL over gedifferentieerde autonomie, onlangs gepubliceerd in de Staatscourant, is een belangrijke stap voorwaarts in het proces van administratieve decentralisatie in Italië. In dit artikel worden de belangrijkste bepalingen van de wet en de gevolgen voor regio’s en de staat uitgelegd
.

Wat is de wet op gedifferentieerde autonomie

De wet inzake gedifferentieerde autonomie zorgt voor een proces van overeenstemming tussen de staat en de regio’s, dat wordt geregeld door een wetgevingsbesluit voor de overdracht van functies en middelen. De overeenkomsten kunnen tot 10 jaar duren, met de mogelijkheid van verlenging of herroeping door de staat, maar met een minimale opzegtermijn
van 12 maanden.

De procedure om tot een akkoord te komen tussen de staat en de regio duurt minstens 5 maanden, inclusief de 60 dagen die het Parlement heeft gekregen om de verzoeken te behandelen.

De regio moet, na raadpleging van de lokale autoriteiten en met inachtneming van de procedures die in haar statuut zijn vastgelegd, beslissen over het verzoek om aanvullende vormen van autonomie te verkrijgen
.

De procedure voor het verkrijgen van autonomie

Het proces om autonomie te verkrijgen verloopt in verschillende fasen:

  1. Basisschema tussen staat en regio.
  2. Amendementen van de Verenigde Conferentie en parlementaire commissies.
  3. Goedkeuring van de regionale raad.
  4. Wetsvoorstel van de ministerraad, dat het Parlement moet behandelen en erover moet stemmen.

De bescherming van LEP

De wet bepaalt dat de toekenning van aanvullende vormen van autonomie aan regio’s op het gebied van burgerrechten en sociale rechten afhankelijk is van de bepaling van essentiële prestatieniveaus (LEP). LEP’s vertegenwoordigen de minimumnormen voor diensten die in alle regio’s moeten worden gegarandeerd
.

Het LEP-vaststellingsproces is gebaseerd op de beoordeling van historische overheidsuitgaven in elke regio gedurende de afgelopen drie jaar. Dit mechanisme heeft tot doel een eerlijke en transparante behandeling van de financiële betrekkingen tussen de staat en de territoriale autonomie te garanderen, een billijke verdeling van middelen te bevorderen en territoriale verschillen te overwinnen
.

Verdeling van middelen in de regio’s

Artikel 5 van de DDL bepaalt dat de middelen die nodig zijn voor de uitoefening van de nieuwe regionale bevoegdheden worden bepaald door een gezamenlijke Staat-Regionale Commissie. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de minister van Regionale Zaken en Autonomie, de minister van Economie en Financiën, de bevoegde administraties en de corresponderende regionale
vertegenwoordigers.

Voordelen voor regio’s met een speciaal statuut

Artikel 10 van de DDL breidt de voordelen van gedifferentieerde autonomie ook uit tot regio’s met een speciaal statuut, met inachtneming van de bepalingen in hun statuten. De regering behoudt een vervangende bevoegdheid overeenkomstig artikel 120, tweede lid, van de Grondwet
.

Implicaties voor school, belastingen en werk

Elke regio kan, na overeenstemming met de staat, onafhankelijk beslissen over kwesties die verband houden met onderwijs, belastingen en de arbeidswereld. Een regio zou bijvoorbeeld alle belastinginkomsten kunnen inhouden of specifieke regels kunnen opstellen voor toegang tot de ranglijsten van ATA-leraren en -personeel
.
Het
risico bestaat echter dat de armste regio’s achterblijven, waardoor het principe van economische solidariteit in gevaar komt. Daarom moet elke afzonderlijke overeenkomst zorgvuldig worden geëvalueerd om inzicht te krijgen in de effecten op gezondheid, werk, milieu en toegang tot diensten
.

Volledige tekst van de DDL

De volledige tekst van de wet op gedifferentieerde autonomie, gepubliceerd in het Staatsblad op 26 juni 2024, is beschikbaar voor consultatie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

slot online investono in sicurezza e tecnologia

Cohesiedecreet 2024 omgezet in wet: wat bevat het in 10 punten

pensione 24

Vergoeding 41 voor overheidspersoneel: vereisten en nieuws