in

Cohesiedecreet 2024 omgezet in wet: wat bevat het in 10 punten

Op 2 juli 2024 keurde de Kamer van Afgevaardigden eindelijk het Cohesiedecreet 2024 goed en zette het om in wet. Dit decreet introduceert belangrijke innovaties in verschillende sectoren, waarbij nieuwe openbare competities worden toegestaan, regels voor zakelijke stimulansen worden gedefinieerd en het beheer van de cohesiefondsen wordt verbeterd.

In deze gids leggen we in detail uit wat het Cohesiedecreet 2024 bevat en bieden we de pdf-tekst die door het Parlement is goedgekeurd
.

Wat bevat het in wet omgezette Cohesiedecreet 2024

1.550 nieuwe medewerkers bij MIT

In artikel 6 machtigt het Parlement het ministerie van Infrastructuur en Transport (MIT) om 550 permanente personeelseenheden in dienst te nemen om de bevoegdheden van het dicasterie te versterken en te zorgen voor de uitvoering van de in de PNRR geplande interventies.

Aanwervingen omvatten:

 • 100 eenheden op het gebied van hoge professionaliteit.
 • 300 eenheden in de officiële zone.
 • 150 eenheden in de Assistent-zone.

2. Competitie voor 245 gemeentelijke en provinciale secretarissen

Het decreet staat een uitgave van 1.330.000 euro toe voor een wedstrijd gericht op de aanwerving van 245 gemeentelijke en provinciale secretarissen.

3. Wijzigingen in ISCRO 2024

Het decreet introduceert wijzigingen voor toegang tot ISCRO, waarbij de verplichting om deel te nemen aan professionele bijscholingen als vereiste wordt afgeschaft en deze als begeleidende maatregel worden gehandhaafd.

4. Nieuwe regio’s in de vereenvoudigde logistieke zone

Artikel 13-bis stelt de vereenvoudigde logistieke zone ook vast in de havengebieden van overgangsregio’s (Abruzzen, Marche en Umbrië) die niet zijn opgenomen in de speciale economische zone voor het zuiden.

5. Uitbreiding van de LSU-werknemersconventies

Het decreet verlengt de overeenkomsten tussen het ministerie van Arbeid en de Gewesten voor de inzet van maatschappelijk nuttige werknemers tot en met 31 december 2024.

6. Toezicht op fondsen voor Transitieplan 5.0

Het decreet wijzigt de regels voor het toezicht op belastingkredieten in verband met de transitieplannen 4.0 en 5.0, inclusief de mogelijkheid om planten toe te wijzen voor eigen verbruik, zelfs als ze zich op verschillende locaties bevinden.

7. Nieuws voor havenarbeiders

Het decreet verlengt de exploitatieperiode van agentschappen voor de arbeidsadministratie in de haven tot 90 maanden en kent voor 2024 6,6 miljoen euro toe voor compensatie voor niet-startwerkzaamheden.

8. Bijdragen voor de fusie van gemeenten

De Senaat heeft een verhoging van 5 miljoen euro per jaar ingevoerd van 2024 tot 2028 om de fusie van gemeenten aan te moedigen en hun aantal op het nationale grondgebied te verminderen.

9. Hulp voor voormalige Alitalia-werknemers

Artikel 28-ter voorziet in een verhoging van de uitgavenlimiet voor werknemers van Alitalia en Alitalia Cityliner, waardoor het bedrag voor 2024 stijgt van 5,8 miljoen euro naar 24,2 miljoen euro.

10. Meer bronnen voor lokale autoriteiten

Het decreet stelt fondsen in voor verenigingen, stichtingen en lokale overheden, met financiering van:

 • 500.000 euro voor 2024 en 1.000.000 euro voor 2025 en 2026 voor het ministerie van Universiteit en Onderzoek.
 • 1.400.000 euro voor 2024, 1.205.172 euro voor 2025 en 1.205.000 euro voor 2026 voor het ministerie van Binnenlandse Zaken.
 • Wanneer treedt het Cohesiedecreet in werking

  Het in wet omgezette Cohesiebesluit 2024 treedt in werking zodra het in de Staatscourant is gepubliceerd. We zullen je op de hoogte houden zodra de definitieve tekst beschikbaar is
  .

  Tekst van het Cohesiedecreet 2024

  We bezorgen u de definitieve tekst van het Cohesiebesluit 2024, goedgekeurd door de Kamer op 2 juli 2024, in afwachting van publicatie in de Staatscourant.

  Geef een antwoord

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  bonus disoccupati 2024

  Werkloze, inactieve of werkloze bonussen voor jongeren onder de 35 jaar in 2024

  bonus investimentimagaszineit 4 1

  Gedifferentieerde autonomie van DDL: wat het biedt in 5 punten