in

Werkloze, inactieve of werkloze bonussen voor jongeren onder de 35 jaar in 2024

In 2024 werden verschillende bonussen ingevoerd voor mensen onder de 35 jaar die werkloos, inactief of werkloos waren. Deze maatregelen, gericht op jongeren onder de 35 jaar zonder werk, werden ingevoerd bij het Meidagdecreet 2024 (ook bekend als het Cohesiedecreet), dat op 25 juni 2024 door de Senaat werd goedgekeurd.

In deze gids leggen we in detail uit wat ze zijn, op wie ze recht hebben, wanneer ze aankomen en hoe de werklozen, inactieven of werklozen onder de 35 bonussen in 2024 werken
.

Wat zijn werklozen, inactieven of werklozen onder de 35 bonussen in 2024

De bonussen voor werkloosheidsuitkeringen, inactieven of werklozen onder de 35 jaar zijn steun die wordt toegekend aan werkloze jongeren onder de 35 jaar. Deze hulp wordt verleend in de vorm van concessies, incentives, vergoedingen of vouchers.

Ze zijn opgericht bij wetsbesluit nr. 60 van 07-05-2024, bekend als het Meidagdecreet 2024 of het Cohesiebesluit, en wachten op definitieve goedkeuring vóór 4 juli 2024
.

Soorten bonussen en hoe ze werken

1. Bonus voor zelfstandigen uit Midden- en Noord-Italië

De bonus voor zelfstandigen in Centraal-Noord-Italië ondersteunt de start van ondernemersactiviteiten en vrije beroepen in de regio’s van Midden- en Noord-Italië. De maatregel is bedoeld voor jongeren onder de 35 jaar die gedurende ten minste 12 maanden in omstandigheden van marginaliteit, sociale kwetsbaarheid, discriminatie, werkloos, inactief of werkloos verkeren, of ontvangers van de maatregelen van het GOL-programma
.

De bonus kan worden verstrekt in de vorm van:

 • Startvoucher: tot 30.000 euro voor de aankoop van goederen, hulpmiddelen en diensten voor startactiviteiten, die kan worden verhoogd tot 40.000 euro voor innovatieve, technologische, digitale of duurzame goederen.
 • Niet-terugbetaalbare bijdrage: tot 65% van de investering voor uitgavenprogramma’s tot 120.000 euro, of tot 60% voor uitgaven tussen 120.000 en 200.000 euro.
 • 2. Rust in het Zuiden 2.0

  Resto al Sud 2.0 ondersteunt de start van ondernemersactiviteiten en vrije beroepen in de regio’s van het Zuiden. De maatregel is bedoeld voor jongeren onder de 35 jaar die al minstens 12 maanden werkloos, inactief of werkloos zijn, ontvangers zijn van de maatregelen van het GOL-programma of in omstandigheden van marginaliteit
  , sociale kwetsbaarheid en discriminatie verkeren.

  De bonus kan worden verstrekt in de vorm van:

  • Startvoucher: tot 40.000 euro voor activiteiten met maatschappelijke zetel in het Zuiden en in de centrale regio’s die getroffen zijn door seismische gebeurtenissen, die kan worden verhoogd tot 50.000 euro voor innovatieve, technologische, digitale of duurzame goederen.
 • De minimissteun: tot 75% van de investering voor uitgaven tot 120.000 euro, of tot 70% voor uitgaven tussen 120.000 en 200.000 euro.
 • 3. Bonus voor groene en digitale zelfstandigen 2024

  Deze stimulans is bedoeld voor werklozen onder de 35 jaar die bedrijfsactiviteiten starten in de groene en digitale strategische sectoren. De steun voorziet in een vrijstelling van de betaling van socialezekerheidsbijdragen voor werknemers, tot een maximum van 800 euro per maand voor elke werknemer, gedurende maximaal drie jaar en uiterlijk op 31 december 2028
  .

  Bedrijven die met deze onderwerpen zijn gestart, kunnen een bijdrage van 500 euro per maand aanvragen voor maximaal drie jaar, altijd vóór 31 december 2028.

  4. Nieuwe jeugdbonus 2024

  De nieuwe jeugdbonus bevordert een stabiele werkgelegenheid voor jongeren door middel van stimulansen voor particuliere werkgevers die personeel onder de 35 jaar aannemen met een contract voor onbepaalde tijd of die contracten voor bepaalde tijd omzetten in vaste contracten.

  Werkgevers kunnen genieten van een vrijstelling van het betalen van sociale zekerheidsbijdragen van maximaal 500 euro per maand gedurende 24 maanden, die kan worden verhoogd tot 650 euro per maand in de regio’s van het Zuiden (ZES Zuid).

  Wanneer komen de bonussen voor jongeren binnen

  De bonussen voor werklozen, inactieven en werklozen onder de 35 jaar moeten tegen het einde van 2024 operationeel zijn. In de komende maanden zullen de uitvoeringsbesluiten worden gepubliceerd die de start van elke vorm van hulp mogelijk zullen maken. We zullen dit artikel updaten en u informeren via onze communicatiekanalen, waaronder onze gratis nieuwsbrief
  .

  Andere aanwervingsbonussen

  Het Meidagdecreet 2024 introduceert ook andere stimulansen:

  • Superbonus voor werk: fiscale stimulans voor bedrijven die gedurende het jaar nieuwe werknemers aannemen.
  • Bonus ZES 2024: bijdragevrijstelling voor aanwerving in de regio’s van het Zuiden.
 • Vrouwenbonus 2024: premievrijstelling voor het voor onbepaalde tijd in dienst nemen van kansarme werknemers.
 • Referenties uit de regelgeving

 • Cohesiedecreet (meidagdecreet) gepubliceerd in het Staatsblad Algemeen Serie nr. 105 van 07-05-2024.
 • De bonussen voor werklozen, inactieven of werklozen onder de 35 jaar in 2024 bieden veel kansen voor jongeren zonder werk. Het is belangrijk om meer te weten te komen over de vereisten en toegangsmethoden om van deze voordelen te kunnen profiteren
  .

  Geef een antwoord

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  bonus investimentimagaszineit 4 1

  Elektriciteits- en gasrekeningen: einde van de beschermde markt, wat gebeurt er en wat verandert er sinds juli

  slot online investono in sicurezza e tecnologia

  Cohesiedecreet 2024 omgezet in wet: wat bevat het in 10 punten