in

Handleiding voor de huurovereenkomst met aflossing

De huurovereenkomst met aflossing, ook bekend als „huur om te kopen”, is een innovatieve oplossing in de vastgoedmarkt die elementen van huren en kopen combineert. Dit type contract biedt unieke flexibiliteit voor zowel de verhuurder als de huurder, waardoor deze laatste in het pand kan wonen met de mogelijkheid om het aan het einde van de huurperiode te kopen.

Laten we eens in detail bekijken hoe het werkt, de voordelen, de clausules en de details van een facsimile van een huurovereenkomst met
aflossing.

Wat is de huurovereenkomst met terugkoop?

Een huurovereenkomst met afkoop is een overeenkomst waarbij een huurder de mogelijkheid heeft om de woning aan het einde van de huurperiode te kopen. Tijdens de huurperiode betaalt de huurder een maandelijkse vergoeding, waaronder mogelijk een deel dat bestemd is voor toekomstige aankopen.

Dit contract specificeert de voorwaarden van de huur, de aankoopprijs en de voorwaarden voor het uitoefenen van de koopoptie.

Voordelen van de huurovereenkomst met terugbetaling

Dit type contract heeft verschillende voordelen voor zowel de verhuurder als de huurder:

 1. Voor de eigenaar:
  • Het garandeert een constante inkomstenstroom.
  • Het vergroot de kans om het onroerend goed in de toekomst te verkopen.
  • Het verkleint het risico op leegstaande panden.
 2. Voor de huurder:
  • Het biedt de mogelijkheid om de woning te testen alvorens deze te kopen.
  • Hiermee kunt u een deel van de huur verzamelen als voorschot voor de aankoop.
  • Het biedt tijd om de financiën te organiseren die nodig zijn voor de aankoop.

Hoe werkt de huurovereenkomst met terugkoop?

In een huurovereenkomst met aflossing definiëren de partijen:

 • Huurperiode: De periode waarin de huurder in de woning woont voordat hij de koopoptie uitoefent.
 • Huurprijs: Het maandelijkse bedrag dat door de huurder wordt betaald, waarvan een deel kan worden gebruikt voor de aankoop.
 • Aankoopprijs: De prijs die is vastgesteld voor de aankoop van de woning aan het einde van de huurperiode.
 • Uitoefeningsclausules: De voorwaarden waaraan de huurder moet voldoen om de koopoptie uit te oefenen.

Essentiële clausules van de huurovereenkomst met terugbetaling

Een huurovereenkomst met aflossing moet verschillende basisclausules bevatten om geldig en duidelijk te zijn. Laten we eens kijken naar de belangrijkste:

 1. Beschrijving van het onroerend goed: Details van het onroerend goed waarop het contract betrekking heeft, inclusief toebehoren.
 2. Duur van de huurovereenkomst: periode gespecificeerd voor de huurovereenkomst.
 3. Maandelijkse vergoeding: het bedrag van de maandelijkse vergoeding en de verdeling ervan tussen huur en aflossing.
 4. Aankoopprijs: totaalbedrag voor de aankoop van het onroerend goed.
 5. Betaalmethoden: methoden en tijdstip van betaling van de vergoeding en de aankoopprijs.
 6. Uitgaven en nutsvoorzieningen: verantwoordelijkheden met betrekking tot condominiumkosten en nutsvoorzieningen.
 7. Herroepingsclausules: Voorwaarden voor herroeping door de huurder.
 8. Detentie en bezit: Bepalingen met betrekking tot de levering en het bezit van de goederen.

Facsimile van de huurovereenkomst met terugbetaling

Hier is een voorbeeld van een huurovereenkomst met aflossing die als basis kan worden gebruikt voor het opstellen van uw eigen contract:

HUUROVEREENKOMST VOOR ONROEREND GOED MET TOEKOMSTIGE VERKOOPOVEREENKOMST

Mevrouw/mevrouw… werd geboren in… Provincie (…) op…/…/…, met belastingcode…, woonachtig in… Provincie (…) in straat/plein… Nummer…,
hierna „” Leasende partij en veelbelovende verkoper
“” genoemd”

En

Mevrouw/mevrouw… werd geboren in… Provincie (…) op…/…/…, met belastingcode…, woonachtig in… Provincie (…) in straat/plein… Nummer…
hierna „” Conducting and Promissary Buyer Party “” genoemd,”

hierna gezamenlijk „de partijen” genoemd,

komen overeen en bedingen het volgende:

Onbeweeglijk
De leasepartij verhuurt het onroerend goed gelegen in de gemeente… (Kap… Provincie…), op straat/plein… Nummer…
De woning is als volgt samengesteld:…

Leasen
De looptijd van de huurovereenkomst bedraagt maanden… vanaf…/…/… en eindigt op…/… De maandelijkse vergoeding is vastgesteld op…,… €, waarvan…,… € wordt ingehouden in geval van aankoop en…,… € afgetrokken van de aankoopprijs in geval van niet-aankoop
.

Uitgaven
De leidende partij verbindt zich ertoe contracten aan te gaan met betrekking tot de nutsvoorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van het onroerend goed. De leasepartij delegeert de leidende partij om deel te nemen aan vergaderingen van flatgebouwen om te beraadslagen over de diensten die aan de huurder in rekening worden gebracht
.

Prijs en betaling
De verkoopprijs is vastgesteld in…,… € + belastingen, waarvan de betaling als volgt wordt geregeld:
—… €, als eerste betaling, reeds ontvangen door de leasepartij, via bankoverschrijving van…/…/… Bank… nummer 12345678943, waarvan… € als aanbetaling en… € als
aanbetaling.

Onroerende staat
De Leading Party verklaart het pand te hebben bezocht en het naar hun zin te hebben gevonden. De dirigent heeft het recht om de volgende verbeteringen aan te brengen:…

Vermelding van stedenbouw
De leasepartij verbindt zich ertoe alle stedenbouwkundige en administratieve verklaringen te verstrekken die nodig zijn voor de definitieve verkoopakte
.

Energieprestaties
De leasepartij heeft het energieprestatiecertificaat van het gebouw verstrekt, opgesteld door een gekwalificeerde technicus, waarvan het origineel zal worden overhandigd aan de geregistreerde notaris
.

Detentie en bezit
De toegang tot het wettelijk bezit van het onroerend goed vindt plaats op hetzelfde moment als de ondertekening van de definitieve verkoopakte, te sluiten door…/…/…

Faculteit voor terugtrekking
De verwijzende partij heeft niet het recht om de aankoopverplichting op te zeggen. Als in dit herroepingsrecht is voorzien, moet dit ten minste 6 maanden van tevoren worden gemeld
.

Slotclausules
Dit contract is verplicht en niet vertaalbaar. Eventuele wijzigingen moeten schriftelijk worden overeengekomen
.

Privacy
De partijen geven wederzijds toestemming voor de mededeling van hun persoonsgegevens aan derden in verband met de uitvoering van dit contract op grond van Verordening (EU) nr. 2016/679 en wetsbesluit 2003 n. 196 en latere wijzigingen.

Bevoegde rechtbank
Elk geschil met betrekking tot dit contract valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank die bij wet is vastgesteld
.

Gelezen, goedgekeurd en ondertekend.

Plaats… Datum,…/…/…

De partij van de leasende en veelbelovende verkoper tekent

De ontvangende partij en de koper van de belofte ondertekenen

De huurovereenkomst met aflossing is een veelzijdige en voordelige oplossing voor beide partijen die betrokken zijn bij de vastgoedtransactie. Het biedt zekerheid en flexibiliteit, waardoor de huurder het onroerend goed kan evalueren en zich kan voorbereiden op de aankoop, terwijl de verhuurder een continu inkomen en een mogelijke toekomstige verkoop wordt gegarandeerd. Ervoor zorgen dat alle clausules duidelijk gespecificeerd en begrepen zijn, is essentieel voor het succes van dit soort contracten
.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

app

10 gratis mijnbouw-apps om passief inkomen te genereren

img 0006

Vrijgave van condominiumkosten voor het project: wat het is en hoe kunt u het aanvragen