in

Pensioengids juli 2024: verhogingen, betalingsdata en nieuws

Met de komst van juli 2024 zullen veel gepensioneerden een aantal belangrijke veranderingen in hun pensioencheques opmerken. In de veertiende eeuw, aanpassingen en inhoudingen, zullen de pensioenbedragen worden verhoogd. Deze gedetailleerde gids helpt je al het nieuws te begrijpen.

Inleiding tot het pensioen van juli 2024

Juli 2024 brengt een reeks updates en wijzigingen met betrekking tot pensioenen met zich mee. Naast de reguliere maandelijkse bedragen krijgen veel gepensioneerden de veertiende, achterstallige betalingen en belastingaanpassingen. Hier is alles wat je moet weten.

De pensioenloonstrook voor juli 2024

Wat is een pensioenbrief?

De pensioenbrief is het document dat maandelijks door het INPS wordt uitgegeven en waarmee gepensioneerden het betaalde bedrag en de redenen voor eventuele wijzigingen kunnen verifiëren.

Dit is beschikbaar voor ouderdomspensioenen, ouderdomspensioenen, burgerlijke arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en andere
uitkeringen.

Toegang tot de loonbrief

De loonlijst voor juli 2024 zal beschikbaar zijn in het gereserveerde gedeelte van de INPS-website. Gepensioneerden kunnen inloggen via SPID, elektronische identiteitskaart (CIE) of National Service Card (CNS
).

Uitbetalingsdatum pensioen juli 2024

Betaling via Poste Italiane

De betaling van de pensioenen voor juli 2024 via Poste Italiane vindt plaats op 1 juli 2024. Wie de bijschrijving op de bankrekening ontvangt, ziet de betaling op 3 juli
2024.

Betalingsschema

Voor degenen die hun pensioen contant op een postkantoor innen, is dit het schema:

  • Familienamen A tot C: 1 juli 2024
  • Achternamen D tot K: 2 juli 2024
  • Achternamen van L tot P: 3 juli 2024
  • Achternamen Q tot Z: 4 juli 2024

Inhouding van de personenbelasting in 2024

Nieuwe tarieven voor de personenbelasting

Vanaf de opbouw van juli 2024 zal het INPS de nieuwe tarieven voor de personenbelasting toepassen die zijn ingevoerd in het kader van de hervorming die sinds maart van kracht is.

De inhoudingen worden gebaseerd op de drie bijgewerkte inkomensgroepen
.

Belastingvrijstellingen

Burgerlijke arbeidsongeschiktheidspensioenen en andere uitkeringen die om specifieke redenen zijn vrijgesteld, worden niet onderworpen aan belastinginhouding.

Veertiende maandelijkse huur

Wie heeft er recht op?

Ongeveer drie miljoen gepensioneerden krijgen de veertiende op hun loonlijst van juli 2024, op voorwaarde dat ze voldoen aan de wettelijk vastgestelde inkomenseisen.

Mededelingen aan begunstigden

Begunstigden ontvangen een bericht via OBIS/M-formulieren, loonbrief met informatienota of sms, waarin het voorlopig betaalde bedrag wordt bevestigd.

Veertiende vragen

Degenen die de veertiende niet ontvangen, kunnen online een aanvraag indienen via de speciale service op de INPS-website of contact opnemen met een raad van bestuur voor hulp.

Andere pensioenverhogingen in juli 2024

Terugbetalingen en achterstallige betalingen

Sommige gepensioneerden zullen te maken krijgen met verhogingen als gevolg van terugbetalingen en achterstallige betalingen, die rechtstreeks op de loonlijst van juli 2024 worden belast.

Toepassing van de nieuwe tarieven

De nieuwe tarieven voor de personenbelasting en de bijbehorende aftrekposten zijn al sinds maart 2024 van toepassing en eventuele wijzigingen zullen ook in juli worden bevestigd.

Herwaardering van pensioenen

Herwaarderingsindex

De voorlopige pensioenherwaarderingsindex voor 2024 bedraagt 5,4%. Deze aanpassing wordt bevestigd in de loonbrief van juli 2024
.

Uitsluitingen van de herwaardering

Bijbehorende pensioenuitkeringen, zoals buitengewone toelagen en vrijstellingen, worden niet herwaardeerd.

Pensioenaanpassingen

Invordering van schuldverschillen

Het INPS begon in januari en februari 2024 de verschillen in schuld van de pensioenen terug te vorderen, en ging door met inhoudingen op latere overlopende posten totdat de schuld was afbetaald.

Verdeling van aanpassingen

Voor gepensioneerden met een totaal jaarinkomen van maximaal 18.000 euro worden schuldaanpassingen van meer dan 100 euro tot november in termijnen betaald.

Fiscale bijstand

ONLINE-diensten van INPS

Gepensioneerden kunnen de boekhoudkundige resultaten van de aangifte en de bijbehorende resultaten verifiëren via de online service „Tax Assistance (730/4): Citizen Services” die toegankelijk is via SPID, CIE of CNS.

Het pensioen van juli 2024 brengt voor veel gepensioneerden belangrijk nieuws en verhogingen met zich mee. Het is essentieel om de loonbrief te raadplegen en alle gegevens met betrekking tot betalingen, de inhouding van de personenbelasting en de huur van de veertiende maand te verifiëren. Voor meer informatie en hulp is het mogelijk om toegang te krijgen tot de online diensten van het INPS of contact op te nemen met een raad van bestuur
.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

ddl autonomia differenziata e legge

DDL Differentiated Autonomy is wet: wat levert het op in 5 punten

previsione dei prezzi theta per il 2021 2022 2023 2024 e 2025

Prijsvoorspellingen van Pi Network (PI): diepgaande analyse