in

Recruitment Bonus voor universitair onderzoek 2024: wat het is en hoe het werkt

De wervingsbonus voor onderzoekers in 2024 is een kans voor bedrijven om onderzoekscontracthouders in dienst te nemen met aanzienlijke belastingvoordelen. In deze handleiding wordt gedetailleerd uitgelegd hoe het werkt, wat de vereisten zijn en hoe u toegang kunt krijgen tot deze incentive.

Wat is de bonus voor werving en selectie voor onderzoek

De wervingsbonus voor onderzoekers is een bijdragevrijstelling voor bedrijven die innovatieve doctoraatsbeurzen voor 50% medefinancieren en personeel met een doctoraatsdiploma aannemen. De uitkering voorziet in een korting van maximaal 7.500 euro voor elk
vast dienstverband.

Bonusgegevens

 • Bedrag van de vrijstelling: De vrijstelling bedraagt 3750 euro op jaarbasis, maandelijks van toepassing, gedurende maximaal twee jaar. Het maximumbedrag voor elke aanwerving is 7.500 euro.
 • Geldigheid: De bonus is geldig tot 31 december 2026, als onderdeel van het nationale herstel- en veerkrachtplan (PNRR).
 • Wie heeft recht op de Research Recruitment Bonus

  De bonus is bedoeld voor particuliere bedrijven die:

  • deelnemen aan de cofinanciering van 50% van de innovatieve doctoraatsbeurzen
 • ze nemen personeel aan met een contract voor onbepaalde tijd met een doctoraatsdiploma of houders van onderzoekscontracten aan universiteiten of onderzoeksinstellingen.
 • Hoe de Research Recruitment Bonus werkt

  De uitkering voorziet in de vrijstelling van het betalen van werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid, exclusief premies en bijdragen die verschuldigd zijn aan INAIL. Het maximaal erkende bedrag bedraagt 3.750 euro per jaar, aangepast op maandbasis, van toepassing voor
  maximaal twee jaar.

  Limieten en regels

  • Maximaal twee aanwervingen: Elk bedrijf kan de uitkering aanvragen voor maximaal twee vaste aanwervingen voor elke gefinancierde doctoraatsbeurs.
 • De minimis-regeling: De uitkering moet voldoen aan de bepalingen met betrekking tot het de-minimis-regime.
 • Hoe u de rekruteringsbonus voor onderzoek in 2024 kunt krijgen

  Geïnteresseerde bedrijven moeten hun aanvraag voor toegang tot de bonus elektronisch indienen via het platform van het Ministerie van Universiteit en Onderzoek (MUR) dat beschikbaar is vanaf 16 mei 2024. De aanvraag, digitaal ondertekend, moet vergezeld zijn van documentatie waaruit blijkt dat u aan de vereisten voldoet
  .

  Procedure

  • Indiening van de aanvraag: De aanvraag moet online worden ingediend via SPID of CIE.
  • Evaluatie: De MUR deelt de uitkomst van het verzoek mee en stelt, indien goedgekeurd, het INPS voor het beheer van de vrijstelling op de hoogte.
 • Bijdragevergoeding: De bonus kan worden gebruikt in de vorm van een contributiecompensatie bij maandelijkse klachten die bij het INPS worden ingediend.
 • Duur van de facilitering

  De belastingvrijstelling is van toepassing voor een periode van maximaal 24 maanden, van 1 januari 2024 tot 31 december 2026.

  Doelstellingen van de Research Recruitment Bonus

  Het belangrijkste doel is het bevorderen en versterken van hooggekwalificeerde en gespecialiseerde postdoctorale profielen, die inspelen op de behoeften van bedrijven op het nationale grondgebied. Deze maatregel is in lijn met de doelstellingen van de PNRR
  .

  Referenties uit de regelgeving

  • Wetsbesluit nr. 13 van 24 februari 2023
  • Interministerieel decreet nr. 1456 van 19-10-2023
 • Directiebesluit nr. 644 van 15-05-2024
 • De aanwervingsbonus voor onderzoek in 2024 biedt bedrijven een belangrijke kans om hooggekwalificeerd personeel tegen gunstige voorwaarden te integreren. Geïnteresseerde bedrijven worden uitgenodigd om de updates en bedieningsinstructies te volgen om van deze faciliteit te kunnen profiteren
  .

  Geef een antwoord

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  occupazione giovani

  Nieuwe rekruteringsbonus voor jongeren onder de 35 jaar in 2024: complete gids

  bonus investimentimagaszineit 4 1

  Elektriciteits- en gasrekeningen: einde van de beschermde markt, wat gebeurt er en wat verandert er sinds juli