in

Short selling verboden zijn van de baan

In afwachting van een besluit op Europees niveau heeft de Consob haar standpunt ingenomen door elk verbod op short selling op te heffen.
Vanaf vandaag zal de verkoop van aandelen dus moeten worden ondersteund door zowel de beschikbaarheid als het eigendom van effecten alleen voor bedrijven met een kapitaalverhoging.
Er blijven beperkende regels bestaan met betrekking tot de zogenaamde “short selling”, die in september vorig jaar door Lamberto Boffa werd ingevoerd, toen de beursstorm woedde.
“In afwachting van een geharmoniseerd besluit op Europees niveau heeft de Commissie besloten de tijdelijke regeling niet te bevestigen, mede rekening houdend met de resultaten van de openbare raadpleging die op27 mei van start is gegaan en onlangs is afgerond. Alleen voor vennootschappen die uiterlijk op 30 november 2009 een kapitaalverhoging hebben goedgekeurd, is vastgesteld dat de verkoop van aandelen moet worden ondersteund door zowel de beschikbaarheid als de eigendom van de effecten.”

Consob verwijst echter naar degenen die actief zijn op de aandelenmarkten: “De Commissie, zich bewust van de mogelijke impact die short selling-transacties kunnen hebben op het ordelijke verloop van de handel en op de integriteit van de markten, doet een dringend beroep op alle marktdeelnemers om de regels voor de handel en levering van effecten volledig na te leven binnen de tijd die is vastgesteld door de geldende wet- en regelgeving“.

0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
jumpstory download20200925 101043

Bernanke: de crisis trekt weg

Visa creditcards, veiligheid tegen de gevaren van het web