in

Stimulansen voor ondernemerschap onder jongeren in 2024: een uitgebreide gids

In 2024 zijn er tal van stimuleringsmaatregelen beschikbaar om ondernemerschap onder jongeren in Italië te bevorderen. Van zachte leningen tot niet-terugbetaalbare bijdragen, tot kredietondersteuning, deze maatregelen zijn bedoeld om de geboorte en ontwikkeling van nieuwe jeugdbedrijven aan te moedigen.

In deze gids verkennen we de belangrijkste nationale en regionale stimuleringsmaatregelen, leggen we uit hoe je ze
kunt gebruiken en welke voordelen ze bieden.

Nationale stimulansen voor ondernemerschap onder jongeren

Rust in het Zuiden

„Rest in the South” ondersteunt de geboorte en ontwikkeling van nieuwe ondernemings- en freelanceactiviteiten in verschillende regio’s van Zuid-Italië en in gebieden die zijn getroffen door aardbevingen in Midden-Italië. Het programma is gericht op mensen van 18 tot 55 jaar en biedt een combinatie van bankleningen met rente gedekt door Invitalia en niet-terugbetaalbare bijdragen.

De aanvraag wordt ingediend op de website van Invitalia.

Rust in het Zuiden 2.0

„Rest in the South 2.0″”, opgericht bij de decreetwet van 7 mei 2024, is bedoeld voor jongeren onder de 35 jaar die een bedrijf starten in het zuiden.” Het programma biedt vouchers tot 50.000 euro voor de aankoop van goederen en diensten of niet-terugbetaalbare bijdragen die tot 75% van de investeringen dekken, voor een maximum van 200.000 euro
.

Stimulansen voor groen en digitaal zelfstandig ondernemerschap

Met het Meidagdecreet 2024 introduceerde de regering nieuwe stimulansen voor zelfstandig ondernemerschap in de groene en digitale sector. Deze stimulansen zijn gericht op jongeren onder de 35 jaar en omvatten een maandelijkse economische bijdrage van 500 euro en de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen
voor het aannemen van werknemers.

Prikkels voor zelfstandigen voor bedrijven in het centrum-noorden

Ook met het decreet van 1 mei 2024 zijn stimulansen voor zelfstandig ondernemerschap ingevoerd in Midden-Noord-Italië.

Jongeren onder de 35 jaar kunnen vouchers krijgen van maximaal 40.000 euro of niet-terugbetaalbare bijdragen die tot 65% van de investeringen dekken, voor een maximum van
200.000 euro.

Aan — meer dan nieuwe bedrijven tegen nultarieven

Dit programma biedt een mix van niet-terugbetaalbare bijdragen en financiering zonder rente ter ondersteuning van micro- en kleine bedrijven die voornamelijk bestaan uit jongeren onder de 35 jaar of vrouwen van elke leeftijd. Financier investeringsprojecten voor nieuwe initiatieven of voor de uitbreiding van bestaande activiteiten
.

Beker starten

De ‘Start Cup’ is een regionale competitie die de beste innovatieve start-up- en spin-offprojecten beloont. Elke Italiaanse regio heeft zijn eigen jaarlijkse oproep, die trainingsprogramma’s, mentorschap en marktondersteuning aanbiedt
.

Smart & start Italië

„Smart & start Italia”, beheerd door Invitalia, ondersteunt bedrijfsprojecten ter waarde van 100.000 tot 1,5 miljoen euro. De maatregel financiert investeringskosten en diensten in verband met innovatie
.

Cultuur creëert 2.0

„Culture creates 2.0” ondersteunt de oprichting van nieuwe bedrijven en initiatieven zonder winstoogmerk in de toeristisch-culturele sector in de regio’s Basilicata, Calabrië, Campania, Puglia en Sicilië. Aanvragen kunnen online worden ingediend.

Fonds voor bedrijven voor vrouwen

Het „Women’s Business Fund” ondersteunt de oprichting en consolidatie van door vrouwen geleide bedrijven. Investeringsprogramma’s worden gefinancierd in de sectoren industrie, ambacht, verwerking van landbouwproducten, diensten, handel en toerisme, met een budget van 200 miljoen euro
.

Regionale stimulansen voor ondernemerschap onder jongeren

Friuli-Venezia Giulia — SISSI 2.0-project

Het „” SISSI 2.0-project “” ondersteunt de ontwikkeling van ondernemersvaardigheden in Friuli Venezia Giulia en biedt begeleiding, coaching voor het bedrijfsplan en ondersteuning bij de opleiding van start-ups.”

Ligurië — Maatregel 7.2 Jongerengarantie

De oproep ondersteunt de start van nieuwe bedrijfsinitiatieven met gesubsidieerde leningen zonder rente voor jongeren tussen 18 en 29 jaar oud, met kosten tussen 10.000 en 25.000 euro.

Marche — Oprichting van een bedrijf

De regio Marche bevordert zelfstandig ondernemerschap en zelfondernemerschap voor jongeren door gerichte opleiding en ondersteuning te bieden voor de oprichting van nieuwe bedrijven.

Puglia — NIDI Fonds

Het „NIDI-fonds” ondersteunt jongeren, vrouwen en mensen die hun baan hebben verloren bij de oprichting van micro-ondernemingen en aanverwante professionele bedrijven, met niet-terugbetaalbare bijdragen en terugbetaalbare leningen.

Sicilië — Fonds voor jeugdbeleid

Deze mededeling financiert projecten voor de inclusieve deelname van jongeren aan het sociale leven van de gebieden, met bijdragen die 100% van de in aanmerking komende kosten dekken, van minimaal 50.000 tot maximaal 70.000 euro.

Toscane — Investeringen in watervoorraden in de landbouw

De regio Toscane biedt kapitaalbijdragen van 40% voor investeringen in waterefficiëntie in de landbouw, met nog eens 10% voor jonge boeren.

De lijst van stimulansen voor ondernemerschap onder jongeren wordt voortdurend bijgewerkt. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de nieuwe mogelijkheden die zich gedurende het jaar voordoen om de aangeboden voordelen optimaal te benutten. Deze stimulansen bieden jongeren een concrete kans om hun bedrijfsideeën te starten en te ontwikkelen, wat bijdraagt aan de economische groei en innovatie van het land
.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

rebel satoshi rblz

Prijsvoorspellingen van Rebel Satoshi (RBLZ): diepgaande analyse

in questa guida dettagliata vediamo cose il bonus libri scuola come funziona chi puo richiederlo e come presentare domanda

Schoolboekbonus 2024-2025: vereisten, oproepen en hoe u zich kunt aanmelden