in

Werkgelegenheidsprikkels in Lombardije 2024: Oproep tot het indienen van een opleiding om personeel

De nieuwe oproep voor opleidingen voor 2024 in de regio Lombardije is nu geopend. Dit initiatief biedt werkgevers die in Lombardije actief zijn en werknemers in dienst nemen die al minstens 30 dagen werkloos zijn, en biedt hen ook een adequate opleiding.

Hier is een gedetailleerde handleiding over hoe de oproep werkt, wie recht heeft op de incentives en hoe u
deze kunt verkrijgen.

Wat zijn werkgelegenheidsprikkels in Lombardije

De
werkgelegenheidsprikkels van de Training to Hire 2024-oproep zijn voordelen gericht op werkgevers die personeel aannemen dat al minstens 30 dagen werkloos is. De bijdrage wordt verstrekt op voorwaarde dat de werkgever een opleidingscursus aanbiedt om de vaardigheidskloof van nieuwe medewerkers op te vullen.

De stimulans omvat:

 • Een werkgelegenheidsprikkel van maximaal 8.000 euro.
 • Een voucher voor de opleiding van werknemers, ter waarde van maximaal 3.000 euro.

Wie heeft recht op de werkgelegenheidsprikkels in Lombardije

De stimuleringsmaatregelen zijn bedoeld voor alle werkgevers met productie-eenheden of operationele kantoren in Lombardije die in een van de volgende categorieën vallen:

 • Bedrijven die zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Entiteiten uit de derde sector die zijn geregistreerd in regionale of provinciale registers.
 • Erkende verenigingen en stichtingen met rechtspersoonlijkheid die zijn geregistreerd in het Regionaal Register.
 • Zelfstandigen met een actief btw-nummer, op individuele of geassocieerde basis.
 • Verenigingen en consortia onder de hierboven genoemde onderwerpen.
 • Wie heeft er geen recht op

  De volgende producten komen niet in aanmerking voor concessies:

  • Overheidsdiensten.
  • Proefpersonen die zijn ingeschreven in het regionale register van geaccrediteerde exploitanten voor opleidings- en arbeidsbemiddelingsdiensten.
  • Bedrijven, instanties en professionals die advies en technische bijstand verlenen voor de oproep.
 • Werkgevers met hoofdactiviteit in de volgende ATECO-codes: 96.04.1, 96.04.10, 92.00.01, 92.00.02, 92.00.09, 47.78.94.
 • Vereisten

  Aanvragers moeten:

  • Niet in een staat van faillissement, liquidatie, bedrijfsbeëindiging of preventieve regeling verkeren.
  • Houd u aan de arbeidsveiligheidsvoorschriften, verplichte sociale verzekeringen en belastingvoorschriften.
  • Zorg voor een goede reputatie met de betaling van sociale zekerheids- en welzijnsbijdragen.
  • Respecteer de staatssteunwetgeving en ‘de minimis’.
  • Declareer de toegepaste nationale cao.

  In aanmerking komende werknemers

  Incentives kunnen worden gebruikt om werknemers in dienst te nemen die al minstens 30 dagen werkloos zijn. Werknemers die al begunstigden zijn van andere regionale actieve beleidsmaatregelen worden uitgesloten
  .

  Soorten verwachte bijdragen

  1. Incentive voor werkgelegenheid
   • 4.000 euro voor werknemers tot 54 jaar oud.
   • 6.000 euro voor werknemers tot 54 jaar en werknemers vanaf 55 jaar.
   • 8.000 euro voor vrouwelijke werknemers van 55 jaar en ouder.
   • Bijkomende waarde van 1.000 euro als de aanwerving wordt uitgevoerd door een werkgever met minder dan 50 werknemers.
  2. Trainingsvoucher
   • Tot 3.000 euro voor elke ingehuurde werknemer, om de kosten van de opleiding te dekken.

  Geaccepteerde arbeidsovereenkomsten

  Arbeidsovereenkomsten gestart op 1 december 2022 zijn toegestaan:

  • Contracten van onbepaalde duur.
  • Contracten voor bepaalde tijd van minstens 12 maanden, inclusief stages en verlengingen.
  • Voltijdse of deeltijdse contracten (minstens 20 uur per week).

  Uitgesloten contracten

  Administratieve contracten en andere contractvormen zoals projectwerk, incidenteel werk, bijkomend werk, LSU-ASU, agentschap, participatieve vereniging, intermitterend werk en huishoudelijk werk zijn uitgesloten.

  Methoden voor het leveren van incentives

  De verstrekking van incentives vindt plaats op basis van terugbetaling, na melding, of in een eenmalige vooruitbetaling met een garantie. De liquidatiewet wordt binnen 45 dagen na het verzoek tot liquidatie aangenomen
  .

  Hoe een aanvraag in te dienen

  De werkgever moet een aanvraag indienen voor de toekenning van de uitkering, inclusief een tewerkstellingsbonus en een opleidingsvoucher, via het informatiesysteem Online Calls van de regio Lombardije, met gebruikmaking van de SPID-, CIE- of CRS-CNS-inloggegevens.

  Ondersteuning aanvragen

  Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met [email protected]. Voor technische ondersteuning zijn het adres [email protected] en het Lombardia Informatica Call Center beschikbaar op het gratis nummer 800.131.151.

  Deadline voor aanmelding

  Aanvragen kunnen worden ingediend tot 13 december 2024, onder voorbehoud van uitputting van de middelen.

  Doelstellingen

  De stimulansen van de Training to Hire-oproep zijn bedoeld om de discrepantie tussen vraag en aanbod van arbeidskrachten te overbruggen, zodat bedrijven de vaardigheidskloof kunnen overbruggen door middel van opleidingen en stimulansen voor werkgelegenheid.

  Regelgevingsproces en middelen

  De oproep werd aanvankelijk gefinancierd met 15 miljoen euro en vervolgens geherfinancierd met 25 miljoen euro voor 2023-2024.

  Geef een antwoord

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  bonus digitalizzazione imprese 2024

  Gids voor de digitaliseringsbonus voor bedrijven in 2024

  quali premi ottengono i dipendenti pubblici piu meritevoli

  Welke prijzen krijgen de meest verdienstelijke ambtenaren