in

Blockchain: alles wat u moet weten over het nieuwe internet

Het crypto-universum is complex en wordt met elk voorbijgaand jaar nog ingewikkelder naarmate de technologische componenten van het ecosysteem (bijv. Bruggen, sidechains, parachains, layer-2s, enz.) blijven evolueren. Evenzo worden verhalen over cryptocurrencies ook extravaganter met de tijd naarmate nieuwe munten en tokens dit chaotisch zelfgeorganiseerde ecosysteem betreden; het ontketenen van een verwrongen competitie van ideologieën.

Om hieraan toe te voegen, heeft de strenge kijk van de meeste regeringen op cryptocurrencies sensationele politieke dimensies naar voren gebracht die gestaag zijn opgesplitst in complottheorieën en gepolariseerde wereldbeelden. Als gevolg hiervan betekenen cryptocurrencies verschillende dingen voor verschillende mensen. Vaak heeft de harde sektarische aard van sommige van zijn meest ijverige aanhangers zowel achterdocht als afkeer gewekt in de hoofden van beginners, die waarschijnlijk meer zouden willen weten, zo niet voor alle ziedende ketel van ontreddering.

De teleurstelling van de liefde

Dit fenomeen doet denken aan de anti-establishmentbeweging van de jaren 1960. Critici hebben erop gewezen dat het buitensporige slaapverwekkende enthousiasme van enkele van de sterkste aanhangers van de tegencultuur ironisch genoeg uiteindelijk het revolutionaire sentiment op zijn kop zette. Terwijl de uitlopers ervan zich verspreidden in de vorm van new-age spiritualisme en een ultra-glamoureuze marktplaats voor reclamebureaus om karikaturale facsimile’s van idealen zoals zelfrealisatie en vrijheid te strooien, loste de ziel van de tegencultuur op in de krachten die het beloofde uit te roeien.

De ontgoocheling die velen uiten over dergelijke mislukte revoluties is op zijn minst gedeeltelijk toegeschreven aan kinderachtige afgoderij die de politieke dialoog heeft verergerd, waardoor levensvatbare politieke verandering wordt belemmerd. Tegenwoordig worden soortgelijke reacties opgewekt in de hoofden van cryptocurrency-nieuwkomers die soms gepassioneerde discussies afluisteren die opduiken in de ontluikende blockchain- en cryptocurrency-ruimte. Dit is jammer, want sommige van de conceptuele fundamenten waarop blockchain-technologie is gebaseerd, zijn eigenlijk veelbelovend en ver buiten de grenzen van geselecteerde speciale belangengroepen.

Blockchain: de volgende fase van het internet

Door de geschiedenis heen hebben mensen de indrukwekkende kracht van technologie gebruikt, de gevaren ervan onder ogen gezien en de vruchten geplukt. Onze relatie met gereedschappen en machines, en onze voortdurend groeiende wens om enorme oceanen van gegevens en informatie te berekenen die door deze antropogene wereld lekken, hebben de essentie van onze evolutie gekenmerkt.

De opkomst van het internet aan het einde van de twintigste eeuw genereerde een snel versnellende keten van computernetwerken die we hebben leren kennen als het world wide web. Sindsdien heeft de constante evolutie van het internet enorme opwinding en interesse gegenereerd op het gebied van sociale wetenschappen, wiskunde en natuurkunde. Real-world toepassingen van dit interdisciplinaire onderzoek zijn relevant voor bijna alle sectoren van menselijke samenlevingen, aangezien onze wereld steeds meer met elkaar verbonden blijft.

Het internet is onder andere in feite een communicatienetwerk dat waarschijnlijk ook een voorbeeld is van een ladderloos netwerk. Dit betekent dat het gehoorzaamt aan het statistische fenomeen van de verdeling van de “machtswet”, waarbij relatieve veranderingen in de attributen van één knooppunt proportionele veranderingen genereren in andere verbonden knooppunten op het netwerk.

Bovendien, naarmate de omvang van een niet-schaalbaar netwerk toeneemt, blijven de intrinsieke eigenschappen die het collectieve gedrag bepalen meestal hetzelfde. Deze eigenschappen geven robuustheid aan netwerken zonder schaalbaarheid en maken ze vatbaar voor complexiteiten die in de loop van de tijd ontstaan. Een van de belangrijkste kenmerken van schaalvrije netwerken is de “preferentiële verbinding”, wat leidt tot de selectie van sterk verbonden knooppunten die “hubs” worden genoemd. Een dergelijke infrastructuur zou het internet minder kwetsbaar maken voor willekeurige aanvallen, maar zeer gevoelig voor aanvallen gericht op meer gecentraliseerde hubs.

Een pleidooi voor decentralisatie van het internet

Met de snelle evolutie van het internet in de eenentwintigste eeuw begonnen kritieke kwesties met betrekking tot de monopolisering en centralisatie van bedrijven als sitting ducks naar voren te komen. Regelgevende instanties die enorme controle uitoefenen over grote internethubs roepen zeker vragen op over gegevensethiek en privacy, naast andere bedreigingen voor democratisering en netneutraliteit.

Met de groeiende trend van digitale metaverses, niet-fungibele symbolische kunst en virtuele ruimtes voor werk en onderwijs, worden deze zorgen zeker urgenter. De impuls om open source blockchain-technologie te gebruiken om het huidige web bij te werken en echte decentralisatie te behouden, is daarom heel logisch. De blockchain, met zijn gedistribueerde, peer-to-peer-infrastructuur, biedt een haalbare oplossing om de onvermijdelijke kwetsbaarheid van hubknooppunten aan te pakken die onvermijdelijk gecentraliseerde macht concentreren. In feite is deze functie vaak aangehaald als een voorbeeld ten gunste van cryptocurrencies bij het omzeilen van gecentraliseerde financiële instellingen om de rol van corrupte tussenpersonen te spelen.

Waarschuwingen voor Blockchain

Een van de
technische beperkingen van het blockchain-netwerk is schaalbaarheid. Onlangs heeft de introductie van bliksemnetwerktechnologie de gemeenschap in staat gesteld dit probleem aan te pakken door op de een of andere manier de opkomende eigenschappen van schaalloze netwerken naar de blockchain te sturen. Het Lightning-netwerk maakt ook een efficiëntere manifestatie van de vertrouwensvrije attributen van de blockchain mogelijk, waardoor meer privacy en beveiliging mogelijk is, samen met snellere transactietijden. Het zal spannend zijn om te zien hoe deze nieuwe iteratie van het netwerk evolueert naarmate er meer knooppunten en links worden toegevoegd.

Er moet echter worden opgemerkt dat het schaalloze model van het internet ook is uitgedaagd door onderzoek dat wijst op de schaarste aan rigoureuze gegevens en empirische metingen om het te ondersteunen. Het feit dat het internet, om te beginnen, een grotendeels gedecentraliseerd gedistribueerd systeem is, maakt het minder compliant voor het uitvoeren van nauwkeurige gegevensmetingen.

Daarnaast is de implementatie van de blockchain-laag op het huidige internet nog volop aan de gang. Het ontbreken van een kritische massa van gebruikers is een van de belangrijkste obstakels voor het bereiken van de gewenste voordelen van schaalvrije netwerken. Ondanks dit steeds veranderende terrein is blockchain-technologie hier om te blijven, wat suggereert dat meer onderzoek en onderwijs op dit gebied van cruciaal belang is om de toekomstige evolutie van het internet democratisch te vergemakkelijken. Persoonlijk vind ik deze wetenschappelijke dimensies spannender dan ideologische debatten. In feite zijn ze misschien relevanter voor de maatschappelijke relevantie van een technologie als internet.

0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
investimento

3 dingen die mensen falen dapper

pexels anna shvets 6664189

Synthetische tokens: wat ze zijn en hoe ze werken