in

Gids voor de aanwervingspremie voor jongeren onder de 30

De aanwervingsbonus voor jongeren onder de 30 is een belangrijke kans voor bedrijven uit de particuliere sector die willen investeren in jong talent. Deze stimulans, die deel uitmaakt van het pakket „stimulansen voor werkgelegenheid voor jongeren”, is bedoeld om de stabiele tewerkstelling van jongeren aan te moedigen die nog nooit met een vast contract zijn aangenomen
.

Wat is de aanwervingsbonus voor jongeren onder de 30

De bonus bestaat uit een premievrijstelling gelijk aan 50% van het bruto belastbare maandloon, tot een maximum van 3.000 euro per jaar. De stimulans is gericht op particuliere bedrijven die jongeren onder de 30 jaar in dienst nemen, op voorwaarde dat ze nooit een contract voor onbepaalde tijd hebben gehad. De vrijstelling heeft een maximale looptijd van 36 maanden
.

In sommige situaties kan de premievrijstelling oplopen tot 100% van het salaris, bijvoorbeeld voor vaste aanwerving na een periode van professionele leertijd of voortgezette opleiding en onderzoek.

Hoe werkt de aanwervingspremie voor jongeren onder de 30

De bonus vertaalt zich in een vermindering van de sociale zekerheidsbijdrage van de werkgever, exclusief INAIL-bijdragen. Het maximumbedrag is 3.000 euro per jaar, verdeeld over een maand. De belangrijkste gevallen zijn:

 • Nieuwe aanwervingen en permanente transformaties: de vrijstelling bedraagt 50%, met een limiet van 3.000 euro per jaar.
 • Aanwerving na een stageperiode: als de jongere op de datum van een vast dienstverband nog geen 30 jaar oud is, blijft de vrijstelling 50% voor een maximum van 3.000 euro per jaar.
 • Werving van studenten: binnen zes maanden na het behalen van de kwalificatie is de vrijstelling 100% als ze afwisselend schoolwerk of beroepsonderwijs of geavanceerde opleiding en onderzoek hebben gevolgd.
 • Duur van de uitkering

  De duur van de uitkering varieert afhankelijk van het soort dienstverband:

  • 36 maanden met een vrijstelling van 50% voor nieuwe medewerkers en permanente transformaties.
  • 36 maanden met 100% vrijstelling voor het aannemen van studenten binnen zes maanden na de opleiding.
 • 12 maanden met een vrijstelling van 50% voor onderhoud na het leerlingschap, indien de jongere de leeftijd van 30 jaar nog niet heeft bereikt.
 • Bonusontvangers

  De bonus is bedoeld voor particuliere werkgevers, waaronder die in de landbouwsector. Het is van toepassing op het hele nationale grondgebied. De belangrijkste vereisten voor jonge rekruten zijn
  :

  • Nooit een contract voor onbepaalde tijd gehad.
  • Wees jonger dan 30 jaar op het moment van indiensttreding.

  Uitsluitingen en onverenigbaarheid

  De bonus kan niet worden geclaimd als:

  • De werkgever heeft geen goede reputatie bij de DURC.
  • Er zijn overtredingen begaan van de voorschriften voor de bescherming van de arbeidsomstandigheden.
  • In dezelfde productie-eenheid zijn in de zes maanden voorafgaand aan de aanwerving ontslagen.
  • In de zes maanden na de aanmoedigde aanwerving wordt dezelfde werknemer of een andere werknemer met dezelfde kwalificatie om gerechtvaardigde objectieve redenen ontslagen.

  Geaccepteerde soorten contracten

  De bonus is van toepassing op arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, waaronder administratiecontracten en contracten die zijn gesloten met arbeidscoöperaties. Zowel voltijdse als deeltijdse contracten zijn toegestaan, terwijl leerlingrelaties en huishoudelijke, tijdelijke en incidentele arbeidsovereenkomsten
  zijn uitgesloten.

  Hoe claim je de bonus

  Werkgevers of hun tussenpersonen moeten de incentive online aanvragen via de Uniemens-flow. De gegevens met betrekking tot de hulpverlening en de identificatiecode die door het INPS worden verstrekt, moeten worden ingevoerd
  .

  Cumuleerbaarheid van de stimulans

  De stimulans kan niet worden gecombineerd met andere vrijstellingen of verlagingen van de financieringspercentages voor dezelfde periode. Het kan echter worden gecombineerd met economische prikkels, zoals die voor het aannemen van gehandicapte werknemers of NASPI-begunstigden
  .

  De aanwervingsbonus voor jongeren onder de 30 jaar is een belangrijke structurele maatregel om de werkgelegenheid voor jongeren te bevorderen. Bedrijven die hiervan profiteren, kunnen aanzienlijke premieverlagingen krijgen en tegelijkertijd bijdragen aan het bieden van stabiliteit en groeivooruitzichten aan jonge werknemers. Om op de hoogte te blijven van alle mogelijkheden, is het raadzaam de officiële mededelingen van het INPS en de bevoegde ministeries te volgen
  .

  Geef een antwoord

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  aumento degli stipendi per i lavoratori del turismo

  Salarisverhoging voor werknemers in de toeristische sector: complete gids 2024

  aiuti di stato 2024

  Staatssteun 2024: wat is het, wat is het, wat is het, nieuws