in

Staatssteun 2024: wat is het, wat is het, wat is het, nieuws

„Staatssteun” is de overdracht van overheidsmiddelen aan specifieke bedrijven of producties, gericht op het oplossen van bepaalde kritieke problemen of het stimuleren van ontwikkeling in bepaalde sectoren. Deze steun kan bestaan uit directe subsidies, belastingvoordelen, zachte leningen en andere vormen van economische steun.

De regels en limieten voor staatssteun zijn vastgesteld door de Europese Unie, die ervoor zorgt dat de concurrentievoorwaarden op de interne markt niet worden verstoord
.

Wat is inbegrepen in staatssteun

Staatssteun kan verschillende vormen aannemen, waaronder:

 • Directe subsidies
 • Belastingvoordelen
 • Concessionele leningen
 • Verlagingen van vergoedingen of marktprijzen

Nieuws 2024

In 2024 keurde de Europese Commissie een Italiaanse steunregeling voor hernieuwbare energie goed. Deze regeling heeft tot doel de productie van 4.590 MW nieuwe elektriciteitscapaciteit uit hernieuwbare bronnen te ondersteunen, in overeenstemming met de Europese Green Deal en het RePowerEU-plan.

De regeling, gefinancierd door een heffing op de elektriciteitsrekeningen van consumenten, is van kracht tot en met 31 december 2028
.

Soorten staatssteun

Staatssteun is verdeeld in drie hoofdcategorieën:

 1. Niet-spoedeisende hulp met de verplichting om de EU op de hoogte te stellen: deze vereisen voorafgaande toestemming van de Europese Commissie om ervoor te zorgen dat ze de concurrentie niet verstoren.
 2. Niet-spoedeisende hulp zonder kennisgeving aan de EU: Sommige steun is vrijgesteld van aanmelding, zoals steun voor regionale ontwikkeling, onderzoek en ontwikkeling, milieubescherming en kleine en middelgrote ondernemingen, zolang deze aan bepaalde limieten voldoet.
 • Noodhulp: Deze hulp is bedoeld voor crisissituaties, zoals de Covid-noodsituatie of de oorlog in Oekraïne, en kan worden verleend in afwijking van de gewone regels.
 • Staatssteun met de verplichting om de EU op de hoogte te stellen

  Niet-spoedeisende staatssteun waarvoor aanmelding vereist is, moet worden goedgekeurd door de Europese Unie. Deze steun moet:

  • Sta ons toe doelstellingen van gemeenschappelijk belang te bereiken.
 • Wees het juiste instrument om marktfalen te corrigeren zonder de concurrentie te verstoren.
 • Staatssteun zonder kennisgeving

  Sommige staatssteun is vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting, zoals steun die bestemd is voor regionale ontwikkeling, onderzoek, werkgelegenheid, opleiding en milieubescherming, op voorwaarde dat deze voldoet aan de vastgestelde limieten. De minimissteun mag bijvoorbeeld niet hoger zijn dan 200.000 euro in drie jaar voor een bedrijf, met verschillende drempels voor specifieke sectoren
  .

  Staatssteun in noodsituaties

  Noodstaatssteun is bedoeld om tijdelijke en urgente crises het hoofd te bieden. Tijdens de Covid-noodsituatie en de oorlog in Oekraïne heeft de EU speciale afwijkingen goedgekeurd om het economisch weefsel te ondersteunen. Deze hulp omvat directe subsidies, belastingvoordelen, zachte leningen en contante steun. De deadline voor deze subsidies is verlengd tot 30 juni 2024
  .

  Nationaal register van staatssteun

  Het nationale register van staatssteun is een fundamenteel instrument om transparantie en naleving van de EU-regels te waarborgen. Het is actief sinds 2017 en biedt u de mogelijkheid om de toegekende steun te controleren en te controleren of de verwachte plafonds niet worden overschreden. Verantwoordelijke autoriteiten en subsidieverleners moeten geaccrediteerd zijn om toegang te krijgen tot het register en om de hulp te beheren
  .

  Hoe kan ik staatssteun verifiëren

  Het is mogelijk om de verleende staatssteun te verifiëren via het nationale register van staatssteun, beheerd door het ministerie van Ondernemingen en gemaakt in Italië. De dienst biedt gedetailleerd onderzoek naar toegestane hulp, met de mogelijkheid om na registratie specifieke informatie te raadplegen.

  Referenties uit de regelgeving

  De belangrijkste verordeningen inzake staatssteun omvatten het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, de GBER-verordening 651/2014, de De Minimis-verordening 1407/2013 en mededelingen van de Europese Commissie met betrekking tot de tijdelijke kaderregeling en noodmaatregelen.

  Conclusies

  Staatssteun is cruciaal voor het ondersteunen van de economie en het bevorderen van ontwikkeling in sleutelsectoren. Het is belangrijk dat bedrijven de regels en beperkingen van deze hulp begrijpen om deze op de juiste manier te kunnen gebruiken en te kunnen profiteren van
  de geboden kansen.

  Geef een antwoord

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  occupazione giovani

  Gids voor de aanwervingspremie voor jongeren onder de 30

  incentivi occupazione lombardia 2024

  Werkgelegenheidsprikkels in Lombardije 2024: Oproep tot het indienen van een opleiding om personeel