in

Gids voor het ZES-belastingkrediet 2024

Het ZES-belastingkrediet 2024 is een belangrijk voordeel voor bedrijven die investeren in het Italiaanse Zuiden. Deze stimulans, ingesteld bij het zuidelijke decreet en gefinancierd door de begrotingswet 2024 voor de periode van drie jaar 2024-2026, is bedoeld voor bedrijven die kapitaalgoederen verwerven voor productiestructuren in de regio’s van Zuid-Italië, namelijk Campania, Puglia, Basilicata, Calabrië, Sicilië, Sardinië, Molise en Abruzzo
.

Wat is het ZES-belastingkrediet

Het ZES-belastingkrediet is een belastingkrediet dat kan worden verrekend met belastingschulden, bedoeld voor bedrijven die kapitaalgoederen verwerven voor productiestructuren in de speciale economische zones (ZES) van het Zuiden. De faciliteit werd ingesteld bij het zuidelijke decreet en gewijzigd door de begrotingswet 2024, die een jaarlijks plafond van 1.800 miljoen euro vaststelde. Deze stimulans is afhankelijk van de economische beperkingen van de Europese wetgeving inzake staatssteun.

Uitvoeringsbesluit

Het belastingkrediet ZES Sud wordt geregeld door het ministerieel besluit van 17 mei 2024, gepubliceerd in het Staatsblad nr. 117 van 21 mei 2024. Bovendien opende Order nr. 262747 van 11 juni 2024 van de Belastingdienst de aanvragen op 12 juni 2024. Deze wetten specificeren ook de vereisten voor toegang tot de bonus.

Vereisten

Het ZES-belastingkrediet is verschuldigd aan bedrijven die kapitaalgoederen kopen voor productiestructuren in de regio’s Campania, Puglia, Basilicata, Calabrië, Sicilië, Sardinië, Molise en Abruzzo.

Bedrijven in alle sectoren hebben er toegang toe, behalve bedrijven die actief zijn in de staalindustrie, steenkool, transport en aanverwante infrastructuur, energieproductie en -distributie, breedband, en in de krediet-, financiële en verzekeringssector. Bedrijven in een staat van liquidatie of moeilijkheden zijn eveneens uitgesloten.

Hoe u een belastingkrediet kunt krijgen

Om de bijdrage in de vorm van een belastingkrediet te verkrijgen, moeten geïnteresseerde bedrijven van 12 juni tot en met 12 juli 2024 aan de Belastingdienst het bedrag meedelen van de in aanmerking komende kosten die zijn gemaakt vanaf 1 januari 2024 en de kosten die ze verwachten te maken tot 15 november 2024.

Binnen 10 dagen na de uiterste datum voor het indienen van de mededelingen wordt de maatregel uitgevaardigd die het percentage van de verschuldigde concessie bepaalt. Vanaf de volgende dag kunt u de belastingvermindering gebruiken voor reeds gedane investeringen.

ZES 2024 belastingkrediet aanvraag

De Revenue Agency heeft een aanvraagsjabloon beschikbaar gesteld met bijbehorende compilatie-instructies, die kunnen worden gedownload van de website van het Agentschap. De communicatie kan alleen elektronisch worden verzonden via de „ZES UNICA” -software die beschikbaar is vanaf 12 juni 2024. Geïnteresseerde bedrijven moeten mededelingen sturen met betrekking tot nieuwe investeringen die zijn gedaan vanaf 1 januari en tot 15 november 2024.

ZES-belastingkredietpercentage

Het ZES-belastingkrediet wordt voor zover maximaal bepaald voor grote bedrijven die zijn toegestaan op grond van het Regional Aid Charter voor 2021-2027. In het bijzonder:

 • 40% van de kosten in verband met in aanmerking komende investeringen in de regio’s Calabrië, Campania, Puglia en Sicilië.
 • 30% van de kosten in de regio’s Basilicata, Molise en Sardinië.
 • 15% van de kosten die zijn gemaakt in steungebieden in de regio Abruzzo.
 • Voor investeringsprojecten met in aanmerking komende kosten van niet meer dan 50 miljoen euro werden de plafonds verhoogd met 10 procentpunten voor middelgrote ondernemingen en met 20 procentpunten voor kleine bedrijven.

  Hoe werkt het ZES-belastingkrediet

  Het belastingkrediet voor het Zuiden is een krediet ten opzichte van de staat dat kan worden gebruikt om de verschuldigde belastingen te verrekenen. Het ministerieel besluit van 17 mei 2024 bepaalt de details van de operatie, onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Commissie. Het krediet kan worden gebruikt als compensatie en wordt toegekend in overeenstemming met de richtlijnen die zijn vastgelegd in het Regional Aid Charter voor 2021-2027
  .

  Wat is inbegrepen in de belastingvermindering

  Investeringen in nieuwe machines, installaties en uitrusting bestemd voor productiestructuren die al bestaan of zullen worden gecreëerd op het grondgebied, de aankoop van grond en de verwerving, bouw of uitbreiding van kapitaalgebouwen kunnen worden gefinancierd met het ZES-belastingkrediet. De waarde van grond en gebouwen mag niet hoger zijn dan 50% van de totale waarde van de gesubsidieerde investering. Investeringsprojecten waarvan de totale kosten minder dan 200.000 euro bedragen, komen niet in aanmerking
  .

  Voordelen van de ZES-zone

  De speciale economische zone (ZES) is een afgebakend gebied op het grondgebied van de staat waar economische activiteiten kunnen profiteren van speciale voorwaarden met betrekking tot investeringen en bedrijfsontwikkelingsactiviteiten. In het kader van de Single Southern SEZ kunnen bedrijven profiteren van belastingvoordelen en administratieve vereenvoudigingen, zoals toegang tot één enkele autorisatie om activiteiten te starten
  .

  Vervaldatum van het ZES-belastingkrediet

  De mededeling aan de belastingdienst voor toegang tot het ZES-belastingkrediet moet worden ingediend van 12 juni 2024 tot 12 juli 2024.

  Gevallen van intrekking van het ZES Sud-belastingkrediet

  Om de uitkering te verkrijgen, moeten de begunstigde bedrijven hun activiteiten voortzetten in de gebieden waar de investering is gedaan gedurende ten minste 5 jaar na de voltooiing van de investering. Anders worden de voordelen ingetrokken en moet de belastingvermindering worden terugbetaald
  .

  Geef een antwoord

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  aumento degli stipendi per i lavoratori del turismo

  Salarisverhoging voor werknemers in de toeristische sector: complete gids 2024

  aiuti di stato 2024

  Staatssteun 2024: wat is het, wat is het, wat is het, nieuws