in

OESO bevestigt negatieve werkgelegenheidsprognose in Europa

Op 10 juli publiceerde de OESO haar Employment Outlook 2012, waarmee een negatieve prognose voor de werkgelegenheid op korte en middellange termijn in oeso-landen werd bevestigd.
Met een noot (zie bijlage) becommentarieert de TUAC, Trade Union Advisory Committee bij de OESO, de analyses en overwegingen in het rapport.
De negatieve werkgelegenheidssituatie in de meest ontwikkelde landen – leden van de Organisatie – is nog ernstiger in Europa (en in de eurozone), waar 14 van de 20 OESO-landen een verdere toename van de werkloosheid zien. Met name in Griekenland, Italië, Portugal en Spanje wordt tussen nu en eind 2013 een groot banenverlies verwacht.

Wat Italië betreft, heeft de OESO bij de Vooruitzichten een korte sheet vrijgegeven (zie bijlage), waarin zij, samen met de gegevens met betrekking tot de verdere daling van de werkgelegenheid en de toename van de werkloosheid – met name jeugdwerkloosheid en langdurige werkloosheid – een positief oordeel geeft over de recente “hervorming” van de arbeidsmarkt.

Zoals de TUAC-nota concludeert, blijft de OESO beleidsaanbevelingen doen ten gunste van zogenaamde “structurele hervormingen”, voornamelijk die van de arbeidsmarkt, zonder dat haar studies en analyses ooit enig positief effect van deze hervormingen op de kwantiteit en kwaliteit van de werkgelegenheid kunnen aantonen.

Meer over het rapport: www.oecd.org/employment/www.oecd.org/employment/

Foto’s http://www.corriereinformazione.it/images/stories/inoccupati.jpg

0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties

Incentives voor scooters

Tragikomemisch: McDonald’s koe winderigheid vervuilt het milieu