in

Transitieplan 5.0: wat het biedt en hoe het werkt

Het Transition 5.0-plan is een innovatief programma dat tot doel heeft bedrijven te ondersteunen in het proces van energie- en digitale transitie. Het plan introduceert een reeks subsidies en stimulansen om duurzame investeringen te bevorderen, waardoor het energieverbruik van productie-eenheden met minstens 3% of 5% wordt verminderd.

Hieronder vindt u een gedetailleerde handleiding over wat het uitvoeringsbesluit Transitieplan 5.0 bevat, aan wie het is gericht en welke wijzigingen zijn aangebracht.

Wat is het transitieplan 5.0

Het Transition 5.0 Plan is een nieuw programma gericht op het bevorderen van de digitalisering en het koolstofvrij maken van Italiaanse bedrijven. Het moedigt particuliere investeringen in digitale activa en activiteiten en de zelfproductie van energie uit hernieuwbare bronnen aan.

Versterkt door het PNRR-decreet dat is omgezet in wet 2024, omvat het plan een nieuw belastingkrediet voor bedrijven die investeren in digitale activiteiten en opleiding
van personeel.

Doelstellingen van het plan

De belangrijkste doelstelling van het Transition 5.0-plan is het ondersteunen van de transformatie van productieprocessen naar een efficiënt en duurzaam energiemodel. Het plan voorziet in een energiebesparing van 0,4 miljoen ton olie-equivalent in de periode 2024-2026.

Daarnaast is het de bedoeling om vóór 31 augustus 2026 de effectiviteit van PNRR-investeringen en mogelijke synergieën met andere EU-financieringsbronnen te evalueren
.

Wat bepaalt het uitvoeringsbesluit

In
het uitvoeringsbesluit Transitieplan 5.0 zijn de procedures voor toegang tot stimuleringsmaatregelen en de regels voor de toepassing ervan vastgelegd. Dit zijn de belangrijkste punten:

 • Belastingkrediet: bedrijven die investeren in de digitale en groene transitie kunnen profiteren van een belastingkrediet, ook wel energietransitiebonus 5.0 genoemd.
 • Geaccepteerde investeringen: financiering voor investeringen in materiële en immateriële activa die het energieverbruik met minstens 3% of 5% verminderen.
 • Duur van de steun: de stimulansen zijn geldig voor investeringen die zijn gedaan tussen 1 januari 2024 en 31 december 2025.
 • Opleiding: opleidingsplicht voor bedrijven op het gebied van energie en groene transitie.
 • Controle en monitoring: methoden om de werkelijke energiebesparingen van bedrijven te beheersen.
 • Sancties: sancties in geval van niet-naleving van vastgestelde verplichtingen.
 • Energiecertificering: toegang tot belastingvoordelen voor bedrijven die zich houden aan het energiecertificeringssysteem.
 • Ingeschakelde categorieën: onderwerpen die geautoriseerd zijn voor technische certificering.

Hoe claim je de bonus

Om toegang te krijgen tot de bonus voor bedrijfsdigitalisering in 2024, moeten bedrijven een elektronisch verzoek indienen met behulp van het gestandaardiseerde model dat beschikbaar is op de website van Energy Services Manager (GSE). De procedure omvat:

 1. Voorafgaand aan de communicatie: het bedrijf geeft de gedetailleerde informatie over het innovatieproject door aan de GSE.
 2. Verificatie en boeking: de GSE verifieert de gegevens en communiceert het bedrag van de geboekte belastingvermindering binnen 5 dagen na verzending.
 3. Periodieke communicatie: het bedrijf stuurt periodieke updates over de voortgang van het project en ontvangt een bevestiging van het door de GSE geboekte krediet.
 4. Afronding van het project: op 28 februari 2026 kondigt het bedrijf de voltooiing van het project aan. De GSE verifieert de gegevens en bevestigt het bedrag van het belastingkrediet dat binnen 10 dagen als compensatie kan worden gebruikt

.

In aanmerking komende uitgaven

Investeringen in nieuwe materiële en instrumentele middelen, zoals machines, installaties en uitrusting, software, systemen en platforms voor energie-efficiëntie, en personeelstraining in digitale en energietechnologieën, zijn eenvoudig.

Wanneer begint de bonus

De energietransitiebonus 5.0 is waarschijnlijk actief vanaf juli 2024, na de publicatie van het Decreet tot uitvoering van het transitieplan 5.0 in het staatsblad.

Toegewezen middelen

Voor deze maatregel heeft de regering 6,4 miljard euro uitgetrokken, bovenop de 6,3 miljard waarin de begrotingswet voor 2024 voorziet. De fondsen zijn afkomstig van de PNRR en het Next Generation Fund van de EU en Italië
.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

occupazione giovani

Gids voor de aanwervingspremie voor jongeren onder de 30

incentivi occupazione lombardia 2024

Werkgelegenheidsprikkels in Lombardije 2024: Oproep tot het indienen van een opleiding om personeel