in

Aanwervingsvoordelen 2024: alle actieve regionale stimulansen

De regionale aanwervingsconcessies die in 2024 beschikbaar zijn, zijn talrijk en gevarieerd en worden gepromoot en beheerd door regionale overheden om werkgelegenheid en lokale economische ontwikkeling aan te moedigen. Hieronder vindt u een gedetailleerde handleiding over de belangrijkste actieve voordelen, hoe ze werken, op wie ze recht hebben en hoe u ze kunt verkrijgen
.

Wat zijn concessies voor regionale rekrutering

Regionale aanwervingsuitkeringen zijn economische bijdragen, belastingvoordelen of andere actieve arbeidsbeleidsmaatregelen die worden toegekend aan werkgevers die personeel aannemen. Deze interventies zijn gericht op het oplossen van problemen die specifiek zijn voor regio’s, zoals het stimuleren van werkgelegenheid in sleutelsectoren, het bevorderen van de ontwikkeling van achtergestelde gebieden of het ondersteunen van professionele omscholing
in opkomende sectoren.

Regionale concessies voor aanwerving in 2024

Regio Calabrië — Stimuleringsmaatregelen voor toeristische aanwerving

De regio Calabrië biedt economische stimulansen om de werkgelegenheid in de toeristische sector te bevorderen. Particuliere werkgevers die in deze sector actief zijn, kunnen hulp aanvragen om werklozen in Calabrië in dienst te nemen. De bonus is gelijk aan 50% of 75% van de loonkosten die bedrijven maken gedurende maximaal 12 maanden, die oplopen tot 24 in het geval van
zeer achtergestelde werknemers.

Regio Campania — Stimuleringsmaatregelen voor toeristische aanwerving

De regio Campania levert ook een bijdrage aan rekrutering in het toerisme. De stimulans is beschikbaar voor werkgevers die werklozen aannemen die in Campania wonen. De bedragen variëren tussen 7.000 euro voor vaste aanwervingen, 4.500 euro voor transformaties van een bepaalde duur naar een onbepaalde tijd, en 2.500 euro voor tijdelijke aanwervingen van minstens 6 maanden. Er is ook een bijdrage van 2.500 euro voor niet-curriculaire stages van minstens 4 maanden voor jongeren
tot 25 jaar.

Regio Friuli Venezia Giulia — Concessies voor kansarme mensen

De regio Friuli Venezia Giulia stimuleert de tewerkstelling van werkloze vrouwen, mensen met een risico op werkloosheid en andere mensen met een arbeidsachterstand. De stimulans bedraagt 5.000 euro voor de permanente aanwerving van werkloze vrouwen en kansarme mensen, en 7.000 euro voor mensen met een risico op werkloosheid. Er is ook een bijdrage voor aanwerving voor bepaalde tijd van minstens 6 maanden, gelijk aan 2.500 euro
.

Regio Lombardije — Stimulans voor werklozen

De regio Lombardije is een stimulans om mensen aan te nemen die al minstens 30 dagen werkloos zijn. Het bedrag varieert tussen 4.000 en 8.000 euro, afhankelijk van het profiel van de werknemer en het soort contract. De financiering van opleidingscursussen is ook gepland om de vaardigheidskloof op te vullen
.

Regio Toscane — Hulp voor werknemers in bedrijven in crisis

De regio Toscane levert bijdragen voor de permanente aanwerving van werknemers die zijn getroffen door ontslagen als gevolg van bedrijfscrises. De steun bedraagt 8.000 euro voor voltijdse aanwerving (4.000 euro voor deeltijdse aanwervingen) en bedraagt 10.000 euro (5.000 euro voor deeltijdse aanwervingen) voor mensen met een handicap
.

Regio Toscane — Hulp voor vrouwelijke slachtoffers van geweld

De regio Toscane biedt stimulansen om vrouwelijke slachtoffers van geweld in dienst te nemen. De stimulans varieert tussen 10.875,60 euro voor voltijdse aanwervingen en 5.437,80 euro voor deeltijdse tewerkstelling, met aanvullende bijdragen voor contracten van bepaalde duur
van minstens 12 maanden.

Regio Toscane — Stimulansen voor mensen in moeilijkheden

De regio Toscane stimuleert de tewerkstelling van werknemers die moeilijk kunnen toetreden, zoals werklozen ouder dan 30, ouder dan 55 jaar, jonger dan 30 jaar, werkloze vrouwen en mensen met een handicap. De bedragen variëren tussen 4.360,50 euro en 10.875,60 euro, afhankelijk van het profiel van de werknemer en het
soort contract.

Regio Valle d’Aosta — Werving van leden van het GOL-programma

De regio Valle d’Aosta biedt stimulansen voor het aannemen van werknemers die zijn ingeschreven voor het GOL-programma. De maximale bijdrage bedraagt 16.000 euro voor voltijdse en permanente aanwerving, en 6.000 euro voor tijdelijke aanwervingen van minstens 6 maanden. De totale bijdrage per bedrijf mag niet hoger zijn dan 48.000 euro.

Aanwervingsprikkels op nationaal niveau

Naast regionale stimulansen zijn er op nationaal niveau tal van aanwervingsprikkels voor vrouwen, jongeren, kansarme mensen, mensen met een handicap, 50-plussers en andere categorieën werknemers.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

occupazione giovani

Gids voor de aanwervingspremie voor jongeren onder de 30

incentivi occupazione lombardia 2024

Werkgelegenheidsprikkels in Lombardije 2024: Oproep tot het indienen van een opleiding om personeel